Sam Ghandchiسام قندچي  یادداشتی درباره محل برگزاری تظاهراتها در خارج کشور
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2967-demonstrations.htm

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5

 

demonstrations

 

دوستانی نظیر آقای مهدی خانبابا تهرانی که بسیار بیش از صاحب این قلم از دوران کنفدراسیون در این زمینه تجربه دارند بهتر است مورد مشورت قرار گیرند و امیدوارم اینهمه رسانه ی بین المللی فارسی زبان که وجود دارند در این رابطه از ایشان و دیگر دوستانی که صاحب تجربه هستند، سؤال کنند و اگر آنچه اینجانب می نویسم اشتباه است، تصحیح شود. بنظرم میرسد اکنون که برگزاری تظاهراتها در حمایت از اعتراضات داخل ایران در خارج کشور اوج گرفته خوب است از خود بپرسیم که آیا محل هایی را که نظیر دوران شاه انتخاب می کنیم کارآیی دارد یا نه. منظورم این است که در دوران شاه مقابل سفارتها و کنسولگری های ایران در کشورهای اروپایی و آمریکا تظاهرات برگزار می شد، دلیلش نیز این بود که می خواستیم این پیام را برسانیم که آن کشورها از رژیم شاه حمایت نکنند و البته یک دلیل دیگرِ انتخاب آن محلها این بود که تظاهرکنندگان در آن نقاط زندگی می کردند. برروی فاکتور دوم نه آنروز و نه اکنون کنترلی نداریم و درست است که برای تظاهراتهای ویژه ای نظیر تظاهرات واشنگتن در آخرین روزهای رژیم شاه، تظاهرکنندگان از نقاط مختلف آمریکا آمده بودند، اما 90 درصد تظاهرات هایی که در دوران شاه برگزار می شد، اینطور نبود و نزدیک محل زندگی تظاهرکنندگان بود. اگر هم جایی سفارت یا کنسولگری نبود در شهرهای آمریکا مقابل یک ساختمان دولت فدرال، برگزار می شد. به هر حال موضوع مورد نظرم در اینجا نه عامل دوم بلکه عامل اول است یعنی آیا تلاش برای فشار گذاشتن روی دولتهای اروپایی و آمریکا برای قطع حمایت از رژیم، امروز، اصلِ کار باید باشد، یا نه. حامیان اصلی رژیم اسلامی کنونی روسیه و چین هستند که نه جمعیت ایرانی در آن کشورها زیاد است و نه چنین سنتهای حمایت حقوق بشری از طریق تظاهرات در آن کشورها ریشه ای دارد و متأسفانه فعالان چپ ایران نیز هیچگاه روی آنها برای حمایت از حقوق بشر در ایران فشار نگذاشته اند چه در دوران شاه و چه در 40 سال گذشته در رژیم اسلامی. شاید امروز بتوان در همین آمریکا و اروپا تظاهراتهای علیه رژیم ایران را مقابل سفارتها و کنسولگریهای روسیه و چین برگزار کرد و از آن دو کشور خواستار قطع حمایت از رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران شد و مشخصاً روسیه و چین را به خاطر عدم حمایت از حقوق بشر در ایران، زیر فشار گذاشت. بازهم تکرار می کنم که در این زمینه تخصصی ندارم و بهتر است با کسانی نظیر دوست عزیز آقای مهدی خانبابا تهرانی مشورت شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم آذر ماه 1398
December 2, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH