Sam Ghandchiسام قندچي نادر اسکویی: ادامه ی رژیم خمینی بعد از ایران در کشورهای دیگر خاورمیانه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2957-nader-uskowi.htm

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5

 

taj-mahal-uskowi

 

آقای نادر اسکویی را که 39 سال پیش در ایران سردبیر روزنامه ی ندای آزادی بودند، آخرین بار 14 سال پیش در یک مهمانی در واشنگتن دیدم، اما روز گذشته تصادفاً ویدیویی را از ایشان که در چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم بود، در اینترنت تماشا کردم که بحثی درباره ی کتاب تازه شان است. بحث جالبی مطرح می کردند که ممکن است رژیم خمینی، یعنی آنچه که اینجانب رژیم کوکلاکس کلان های شیعه می خوانم، بعد از سقوط در ایران، در کشورهای دیگر خاورمیانه ادامه پیدا کند. در تاریخ ایران موارد مشابه زیاد بوده که برخی رژیمهای حاکم بر ایران پس از سقوط در ایران در کشورهای دیگر تا قرنها ادامه داشته اند، نظیر سلسله تیموریان یا گورکانیان که مسجد گوهرشاد در مشهد از یادگارهای آنها است که به رغم سقوط آن سلسله در ایران، حکومت گورکانیان در بخشی از شبه قاره ی هند تا قرنها ادامه داشت و «شاه جهان» که «تاج محل» به دستور او ساخته شد از پادشاهان گورگانیان هند بود. البته اطلاعات تاریخی، شایعات در مورد بریدن دست سازندگان آن بنا را تا که نتوانند بنای مشابهی بسازند، رد می کند. اما در تاریخ چنین رفتارهای خشونت آمیز قدرتمندان کم نیست، مثلاً در ایران در دیوار عمارات و کاخ ها آدم مدفون کردن وجود داشته و در زبان فارسی اصطلاح «به درد لای جرز دیوار میخوره»، معنایش همان است و اطلاعاتی را که دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا سالها پیش در مورد گنبد سلطانیه در نزدیکی شهر زنجان ارائه دادند، شاید حکایت چنین چیزی باشد. در این دوهفته ی اخیر بعد از جنایات رژیم اسلامی در خیزش98، تفاوت خشم و اعمال خشونت، و گفتمان خشونت پرهیزی در سیاست، در محافل اپوزیسیون ایران موضوع بحث شده، و امروز در پادکست سکولار دموکراتها، آقای محمود ابطحی یکی از رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان درباره ی نهادینه شدن خشونت توسط رژیم خمینی توضیحات مفصلی ارائه کرد، و همچنین آقای منوچهر یزدیان دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان در ارتباط با استراتژی مقابله ی مردم با این خشونت رژیم، به تفصیل وارد بحث شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم آذر ماه 1398
November 29, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH