Sam Ghandchiسام قندچي آقای روحانی شما موظفید نامها و تعداد جانباختگان آبان98 را اعلام کنید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2945-rouhani-names.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2qFhDwu

http://bit.ly/336RHXI    http://bit.ly/2KQijWF

 

rouhani-names

 

آقای حسن روحانی، شما بعنوان رییس جمهوری اسلامی ایران موظفید نامها و تعداد معترضان زندانی و جانباختگان خیزش آبان 98 را رسماً اعلام کنید. آنهایی که مرتکب این جنایات علیه مردم بی سلاح در خیابان شده اند باید بازداشت و محاکمه شوند. توضیحات مضحک فرمانده عملیات سازمان بسیج کشور قابل قبول نیست. فرماندهان بسیج در این جنایات چه نقشی داشته اند و اسامی آنها چیست و آیا به خاطر دست زدن به این جنایات علیه مردم بی سلاح، بازداشت شده اند یا نه. خبرها حکایت از هزاران معترض زندانی و صدها کشته در این یک هفته دارد. به چه اتهامی مردمی که دست خالی در خیابان به گران شدن نرخ بنزین اعتراض کرده اند، بازداشت شده اند و یا هدف گلوله قرار گرفته اند. این مسؤلیت شما ست که درباره ی همه ی این واقعیات تلخ به مردم پاسخگو باشید. چه اتفاقی در 100 شهر ایران افتاده و چرا به مردم بی سلاح تیراندازی شده؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم آذر ماه 1398
November 24, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH