Sam Ghandchiسام قندچي  رهبران رژیم اسلامی آبروی ایران و ایرانی را در عراق بردند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2909-iraq-iran.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2pBGOQ0

 

iraq-iran

 

ماهها ست درباره حشدالشعبی و اقدامات مشابه ج.ا.ا در عراق نوشته ام و حرف تازه ای نیست. وقتی امروز می بینم مردم عراق در خیزش عظیم خود عکس های رهبران رژیم اسلامی حاکم بر ایران را آتش می زنند فقط یک کلمه می توانم بگویم که کوکلاکس کلان های اسلامی شیعه آبروی ایران و ایرانی را در عراق بردند، آنهم وقتی در پی سقوط رژیم صدام حسین در عراق، ایرانیان برای 15 سال فرصت طلایی داشتند که پیام آور آینده نگری، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، آزادی و دموکراسی، صلح، ترقی و پیشرفت و دوستی در عراق باشند و این فرصت را رژیم اسلامی حاکم بر ایران، به عکس خود تبدیل کرد و البته تعجبی هم ندارد چون در داخل ایران نیز این رژیم نه احترامی برای حقوق بشر قائل است و نه دست از واپسگرایی بسوی جامعه ی اسلامی 1400 سال پیش بر می دارد.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم آبان ماه 1398
Nov 3, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده‌نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH