Sam Ghandchiسام قندچي  بوخارینیسم بیماری بخش عمده ای از اپوزیسیون ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2904-bukharinism.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2q4YP95   

 

bukharinism.png

 

بوخارین را بعد از آنکه رژیم شوروی به رهبری استالین با اتهاماتی نظیر ستون پنجم امپریالیستها بی اعتبار کرد، در آستانه ی جنگ جهانی دوم در پانزدهم ماه مارس 1938 اعدام کردند و حتی در آخرین لحظات حیات خود شعار زنده باد کمونیسم، زنده باد استالین بر لب داشت، و تصورش این بود که درباره ی او، آن رژیم خون آشام اشتباه کرده است و نمی دید که رژیم شوروی همین کار را با شمار زیادی از مردم انجام داده است. اعاده ی حیثیت از بوخارین حتی در دوران خروشچف نیز انجام نشد و پرونده ی او در همه ی دوران برژنف به فراموشی سپرده شد و تازه در دوران گورباچف از او اعاده ی حیثیت شد. ماجرای بخش عمده ای از اپوزیسیون ایران در 40 سال گذشته همین بوده که بویژه در خارج کشور به عیان می توان دید. بخش عمده ی آنهایی که خود را اپوزیسیون اصلاح طلب اسلامی، چپ، جبهه ملی و حتی «آینده نگر»، «سکولار دموکرات» و «مشروطه خواه» می خوانند، نظیر بوخارین عمل کرده اند، وقتی به رغم آنکه خودشان در همه ی این سالها جرئت بازگشت به ایران نداشته اند بقای رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی را مورد حمایت قرار داده اند، در حالیکه بسیاری از همینها اگر پاسپورتشان در زمان شاه تمدید نمی شد، پاشنه ی درِ سفارتخانه های ایران را در کشورهای اروپایی و آمریکا، از جا می کندند. واقعاً چرا اپوزیسیون ایران به این بیماری دچار شده است؟

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم آبان ماه 1398
Oct 28, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH