Sam Ghandchiسام قندچي اطلاعیه درباره درج مطلبی قدیمی از اینجانب در سایت ایران گلوبال
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2895-matlabe-ghadimi.htm

 

etelaieh

 

امروز مقاله ای قدیمی از نگارنده ی این سطور، توسط فردی که ابداً با او آشنایی ندارم، در سایت ایران گلوبال بازچاپ شده بود. این شخص با همدستی که داشت، دو سه سال پیش در فیسبوک فرند شده بود و تلاش کرد که مطالبی را طوری درج کند که گویی از سوی این قلم منتشر می شوند؛ و ایشان را بلوک کردم، و همچنان از همه ی صفحات فیسبوکی ایرانسکوپ بلوک هستند، چون مقررات ایرانسکوپ را رعایت نمی کردند و عامدانه می خواستند طوری وانمود کنند که از حمایت این قلم برخوردارند در حالیکه ابداً با این فرد هیچگونه آشنایی نداشته و ندارم و امروز هم این کار را با سوء استفاده از مقررات انتشار در سایت ایران گلوبال انجام داده بود. اینجانب موضوع را به اطلاع مسؤلین ایران گلوبال رسانده و تقاضا کردم که مطلب مورد اشاره را از سایت خود حذف کنند و گفتند که از این کار آن فرد اطلاع نداشتند، و فوراً حذف کردند. بازچاپ مطالب این قلم آزاد است، اما بخاطر سابقه ی همکاری ام در گذشته با دوستان سایت ایران گلوبال، این کار برداشت توافق اینجانب را با درج مطلب مورد اشاره، از سوی این فرد، در آن سایت می داد، در حالیکه چند سالی است در سایت ایران گلوبال مطلبی منتشر نمی کنم و این فرد را نیز اصلاً نمیشناسم و آنچه از او دیده ام تقلب و ناراستی بوده است. اگر می خواستم در ایران گلوبال مطلبی منتشر کنم خود با مسؤلین آن سایت تماس می گرفتم. با آرزوی موفقیت برای دوستان ایران گلوبال در فعالیتهایی که می کنند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم مهر ماه 1398
Oct 17, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده‌نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH