Sam Ghandchiسام قندچي آیا کوکلاکس کلان های اسلامی ایران گام بعدی را برمی دارند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2876-iri-islamickkk-us.htm

Will Iran's IslamicKKK Take the Next Step

http://www.ghandchi.com/2876-iri-islamickkk-us-english.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2kqy2Sr     

 

iri-islamickkk-us

 

شخصاً کارهای انتشاراتی خود را متوقف کرده ام چرا که ضروری است کانون توجهم را بر امور زندگی شخصی متمرکز کنم؛ اما سخنرانی دو روز پیش آیت الله خامنه ای در روز دهم مهرماه 1398 برابر با دوم ماه اکتبر 2019، دلیل نوشتن این یادداشت است، گرچه متأسفانه برنامه ای برای ادامه ی کار انتشاراتی ندارم.

 

ده روز پس از یازدهم سپتامبر 2001 تحلیل خود را از آن روز دهشتناک، منتشر کردم، و هنوز پس از 18 سال بسیاری در شگفتند که چرا القاعده دست به چنان خودکشی، جنایت شبه دولتی، و قتل عام بیرحمانه زد. آشکار بود که کشتن هر تعدادی از آمریکایی ها به معنی حمایت مردم آمریکا از جنگ علیه عاملان جنایت می بود؛ و بنابراین، چنان قتل عامی وسیع از آمریکایی ها، هدف روشنِ کوکلاکس کلان های اسلامی را برای راه اندازی جنگی گلوبال با دموکراسی های سکولار غربی به رهبری آمریکا از یکسو، و مسلمانان از سوی دیگر، با هدف نهاییِ پایان دادن به سکولار دموکراسی ها در جهان، دنبال می کرد. باید تأکید کنم که تحلیل این قلم از حمله ی رژیم اسلامی حاکم بر ایران به تأسیسات نفتی عربستان که سه هفته پیش یکروز بعد از آن رویداد در 25 شهریور ماه 1398 به رشته تحریر در آمد، مشابه تحلیل از حملات یازدهم سپتامبر *نیست* و امیدوارم که تحلیلم اشتباه نباشد. اما اگر سخنرانی دو روز پیش آیت الله خامنه ای، چه از روی قصد و چه بدون قصد، به کشتن شماری از آمریکایی ها بیانجامد، پیامدی مشابه حمله ی آمریکا به افغانستان، کمترین انتظاری است که می توان داشت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم مهر ماه 1398
Oct 4, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH