Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه با دوستان چپ و «چپ سابق» درباره تصور غلط از جبهه واحد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2869-jebhe-vaahed.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2mepVIW    http://bit.ly/2mxFhbH

 

jebhe-vaahed

 

چهل سال از فاجعه ی انقلاب 57 گذشته است و هنوز بسیاری از دوستان چپ و «چپ سابق»، تا از جبهه ی واحد در ایران حرف میزنند، از جبهه واحد ضد ژاپنی در چین می گویند و توجه نمی کنند که حزب کمونیست چین در آن انقلاب نه فقط نیروی اصلی، بلکه اصل نیرو بود، و نه مثل چپی های ایران در زمان انقلاب 57، یا امروز، و تازه در قرن بیست و یکم اصلاً کل برنامه ی کمونیستها زیر سؤال است که نیمی از جهان را در قرن بیستم به استبداد کشید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول مهر ماه 1398
Sept 23, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH