Sam Ghandchiسام قندچي خودسوزی اعتراضی: از هما دارابی تا سحر آزادی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2846-homa-darabi-sahar-azadi.htm

مطالب مرتبط: 1      2      3      4

پی نوشت هجدهم شهریور ماه 1398: به نقل از فیسبوک آقای سعید اوحدی: سحر خدایاری دختر جوانی که به دلیل رفتن به ورزشگاه به شش ماه حبس محکوم شده بود و در اعتراض به این حکم مقابل دادگاه خودسوزی کرده بود، ساعت چهار صبح امروز دوشنبه(هجدهم شهریور) ماه در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری درگذشت. یاد و خاطرش گرامی باد.

 

homa-darabi-sahar-azadi

 

همانطور که دیروز نوشتم باید کار انتشاراتی را متوقف و کانون توجهم را بر امور شخصی قرار دهم، اما دوباره خبرهایی از ایران مرا به نوشتن می کشد و این بار خودسوزی اعتراضی دختری طرفدار فوتبال که در خبرها از او با نام «سحر آزادی» یاد شده که متهم به ورود به ورزشگاه "آزادی" بوده که برای بانوان ممنوع است. روز گذشته آقای رضا پهلوی که خودکشی اعتراضی خواهر، لیلا، و برادر خود علیرضا پهلوی را به یاد دارد، دلنوشته ای درباره خودسوزی اعتراضی سحر در فیسبوک رسمی رضا پهلوی گذاشته بود که صدها نفر به آن پاسخ دادند. در مورد خودسوزی اعتراضی، یادداشتی 25 سال پیش نوشتم که متأسفانه تا کنون فرصت ترجمه ی آنرا پیدا نکرده ام، و حرف تازه ای نیست. هشت ماه پیش نیز یادداشتی نوشتم در مورد خودسوزی دکتر هما دارابی که بیش از 25 سال پیش اتفاق افتاد. درست است که در سالهای اخیر خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس جرقه ای بود که به بهار عربی ختم شد که اقلاً در خود آن کشور به شکل گرفتن یک جمهوری نسبتاً دموکراتیک و سکولار، منجر شد. اما در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی، نیاز ما در 40 سال گذشته به جرقه نبوده که فراوان داشته ایم، و مشکل جای دیگر است. به یاد دارم بیش از هرکس، خودسوزیِ دکتر هما دارابی، در همان 25 سال پیش، بر خواهر ایشان خانم پروین دارابی که مهندسی در شمال کالیفرنیا بود، اثر گذاشت. خانم پروین دارابی فعالیت وسیعی را آن سالها برای کمک به پناهندگان ایرانی سازمان داد. یکبار همان سالها به صاحب این قلم می گفت که در این فعالیت ها خیلی از رفتار بعدی آنهایی که مورد حمایت قرار گرفته بودند ناراحت است، که وقتی آنها موفق شده اند، حاضر نیستند به پناهندگان تازه ای که هر روز از ایران می گریزند، یاری رسانند، یعنی حداقل می توانند کمک مالی به آنهایی کنند که اینگونه فعالیتهای کمک به پناهندگان را سازمان می دهند. خانم پروین دارابی خود هرچه داشت و نداشت را در این راه صرف کرد و سالها است که دیگر در کالیفرنیا نبوده ام و از او خبری ندارم. در واقع نیاز ایرانیان همانطور که دو سه روز پیش بحث شد، کار ادامه دار سازماندهی سیاسی است که امثال حزب سکولار دموکرات ایرانیان و رهبرانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا، انجام می دهند، وگرنه با یک جرقه هر قدر هم آتشین و خودسوز باشد، درد ایران و ایرانی دوا نمیشود. ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی، در خاورمیانه، نظیر کوبای دوران فیدل کاسترو در آمریکای لاتین است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

http://iranscope.ghandchi.com
http://www.ghandchi.com

پانزدهم شهریور ماه 1398
Sept 5, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH