Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به یکی دو نفر مدعی مبارزان کرد در ارتباط با آقای محمد نوری زاد و  خانم گوهر عشقی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2833-kurdistan-nourizad.htm

مطلب مرتبط: http://bit.ly/2U9tHR3

پی نوشت: عدم استفاده از عکسی از خانم گوهر عشقی به این دلیل است که عکسی از ایشان در پابلیک دُمین وجود ندارد.

 

sattar-beheshti-mohammad-nourizad

 

یکی دو نفر هستند که به خاطر قوم و خویشی با برخی از فعالان سیاسی کرد به خود اجازه می دهند هر حرفی را برای کوچک کردن آقای محمد نوری زاد بزنند. در ماجرای کار دفاعی برای زنده یادان رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی، آقای نوری زاد تلاشی انجام داد و به نتیجه نرسید، نظیر بسیاری دیگر از تلاشهای فعالان حقوق بشر که چه در زمان شاه و چه در زمان رژیم اسلامی، انجام شد اما نتیجه ای نداد. حالا به جای تشکر از آقای نوری زاد که زحمت کشیده، این افراد به او توهین هم می کنند. اگر شکل دفاع کردن او برایتان مطلوب نیست، متأسفم بگویم وقتی دست کمک بسوی آدم دراز می شود، نمی توانیم ایراد بگیریم که دست دراز است یا کوتاه و گاز بگیریم. با اینحال شخصاً از آقای نوری زاد به خاطر ایجاد انتظاری که برآوردنی نبود، نقد کردم و ایشان هم در میان یادداشتهایشان معلوم است توجه کرده اند؛ گرچه شخصاً نه تماسی با آقای نوری زاد دارم و نه با این افراد. اما واقعاً این برخوردها مسخره است، آنهم از سوی کسانیکه خودشان در عمرشان کاری نکرده اند و فقط پرمدعا هستند، چون قوم و خویش کسی هستند و یا که اصل و نسبشان کرد است، و خیال می کنند که به این دلیل، صاحب نظر مسائل جنبش سیاسی کردستان هستند و حملات شخصی به آقای نوری زاد می کنند. یکی از این افراد نیز که خیلی امر به او مشتبه شده چون یک برنامه تلویزیونی راه انداخته و برخی شخصیتهای کرد در آن شرکت کرده اند، فکر می کند که می فهمد از چه حرف میزند و روز گذشته بعد از انتشار نامه ی خانم گوهر عشقی به ترامپ، دوباره خیلی از بالا برای خانم گوهر عشقی مادر زنده یاد ستار بهشتی تکلیف تعیین کرده و عده ای را سرزنش کرده که گویی از خانم گوهر عشقی، سوء استفاده می کنند. اگر این آدم، خودِ ستار بهشتی را می شناخت، لابد همین حرفها را درباره او می گفت، مثل کسانیکه در قرن گذشته برخورد مشابهی به آگوست ببل در آلمان داشتند. این افراد واقعاً بهتر است به اعتبار قوم و خویش و هم محله شان از این افاضات نکنند بویژه درباره کسانیکه در داخل ایران دست در آتش دارند. پاسخ دولت آمریکا به نامه خانم گوهر عشقی یکی از بزرگترین دستاوردهای فعالیتهای جنبش مدنی ایران در 40 سال گذشته برای ایجاد مناسبات دوستانه بین ایران و آمریکا است و جا دارد به کسانیکه عامل انجام آن شده اند، تبریک گفت نه آنکه نظیر بسیاری از نشریات سیاسی اپوزیسیون که این خبر مهم را بعد از گذشتن یکروز، هنوز منتشر نکرده اند. متأسفم بگویم روزی که خبر درگذشت زنده یاد ستار بهشتی آمد مقاله ای در بلاگ فرادید گذاشتم، بلاگی که آنزمان در صدای آمریکا منتشر می کردم، اما شخصی که فکر می کرد این حرف نمی تواند حقیقت داشته باشد که حتی رژیم به انجام چنین جنایتی اذعان کرده باشد، انتشار آنرا یکروز به تعویق انداخت. البته هیچگاه نام او را که در مقام تصمیم گیری بود ذکر نکرده ام، چون آدم بدی نیست و این کار او از روی سوء نیت نبود و فقط چون در سابقه ی روزنامه نگاری خود چنین موردی ندیده بود، باورش نمی شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم شهریور ماه 1398
August 24, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH