Sam Ghandchiسام قندچي چند کلمه در حاشیه ی سخنرانی و بحث دیروز دکتر جلال ایجادی در مهستان سکولار دموکراسی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2761-jalal-idjadi.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/ViVZ6i  

 

jalal-idjadi 
 

روز گذشته آقای دکتر جلال ایجادی در مهستان درباره سکولار دموکراسی سخنرانی داشتند که با بحثی ادامه پیدا کرد. شاید این جالب ترین بحثی بود که در مورد آنچه سکولار دموکراسی در عمل در دنیای امروز در کشورهای سکولار دموکرات وجود دارد شنیده بودم و مقایسه های جالبی بین زندگی در ایرانِ تحت حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی با زندگی در این کشورها بود. در حقیقت تجربه زندگی خارج از ایران برای اینجانب اساساً در آمریکا بوده و برخی کشورهای اروپایی را در سفرهای بسیار کوتاه دیده ام که واقعاً درکی از واقعیت سکولار دموکراسی در آن کشورها به دست نمی دهد. اما در این جلسه، دوستانی که در فرانسه، هلند، بریتانیا، کانادا و کشورهای دیگر سالها زندگی کرده اند آنهم وقتی از زاویه ی این بحث تجربه های خود را در میان می گذاشتند، ملاحظاتی بود که برایم تازگی داشت و برخی متفاوت از آمریکا بود، و در عین حال به نوعی تجربه زندگی در ایران 40 سال گذشته و پیش از آن هم مورد بررسی بود، که بحث جمع را بسیار شنیدنی می کرد و به موضوعات تئوریک گفتمان سکولار دموکراسی محدود نبود. با عرض خسته نباشید به مسؤلان مهستان و بویژه مدیر این نشست آقای دکتر اسماعیل نوری علا و سخنران جلسه آقای دکتر جلال ایجادی برای برگزاری چنین جلسه ی پرباری در مورد سکولار دموکراسی در عمل در دنیای امروز.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم تیر ماه 1398
July 8, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH