Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای برخی دوستان که می گویند از فضای مجازی خسته شده اند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2754-fazaayeh-majaazi.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2NAXLVX  

 

bored 
 

برخی دوستان از منفعلانه بودن فعالیتهای مدنی و سیاسی در فضای مجازی اظهار خستگی می کنند. واقعیت این است که فضای مجازی تا آنجا که به هر فعالیتی مربوط باشد، بیشتر یک وسیله است که حتی جنایتکارانی نظیر داعش هم از آن استفاده می کنند. یعنی حتی در آمریکا و اروپا هم ممکن است کسی از این فضا برای سازمان دادن فعالیتهای حقوق بشری یا سیاسی یا برگزاری تظاهرات در خیابانها بهره ببرد، یا که فقط برایش حضور در این فضا یک هابی (سرگرمی) باشد. اولین جمع ایرانی در اینترنت گروه خبری اس سی آی در یوزنت بود. متأسفانه اکثر کسانیکه در آن جمع فعال بودند امروز یا با نایاک هستند و یا که هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی را کاملاً کار گذشته اند، البته تعداد بسیار اندکی هم در تشکیلاتهای سیاسی و حقوق بشری، با رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی مبارزه می کنند. آیا در مقایسه با فعالیتهای مجازی، فعالیت در دنیای غیرمجازی یا به قول معروف دنیای «آجر و ساروج»، یعنی کارهایی نظیر فعالیتهای کنفدراسیون در زمان شاه، بیشتر نتیجه می دهد؟ واقعاً پاسخ این سؤال را نمی دانم و شاید برای پژوهشگران اجتماعی خوب باشد در این مورد تحقیقاتی انجام دهند، هرچند مطمئن هستم که اگر در دوران کنفدراسیون اینترنت وجود داشت، از آن بهره برداری بهینه شده بود و اینکه در 40 سال گذشته تشکیلاتی نظیر کنفدراسیون در خارج کشور بوجود نیامده دلیلش موضوعات دیگری است و ربطی به فعالیت در فضای مجازی ندارد. با اینحال مهم است این موضوع را با خسته شدن دیگری اشتباه نکنیم. زمانی بود که عده ای از فعالان سیاسی در ایران از «سیاسی کاری» خسته شدند و به مشی چریکی روی آوردند و نتیجه ی کار این شد که رهبری مردم در سال 1357 به دست همین کوکلاکس کلان های اسلامی افتاد که برای مردم در آن روزها صندوق های قرض الحسنه و گروه های کمک به خانواده های بی سرپرست درست می کردند. مواظب باشیم دوباره به دلیل کسل شدن از «سیاسی کاری»،  اشتباه مشابهی نکنیم و دوباره به بیراهه ی مشی چریکی سقوط نکنیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم تیر ماه 1398
July 5, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH