Sam Ghandchiسام قندچي مادر سهیل عربی درباره وضعیت غذا و آب در زندان فشافویه سخن می گوید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2741-soheil-arabi.htm

Mother of Soheil Arabi Speaks up about Food and Water Conditions in Iran's Fashafooyeh Prison
http://www.ghandchi.com/2741-soheil-arabi-english.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2XEniBA     http://bit.ly/2FLvZzC      

http://bit.ly/2XI5vcG      https://goo.gl/xZnsvw

 

farangis-mazloum-soheil-arabi 
 

روز گذشته، ویدیویی با زیرنویس انگلیسی از خانم فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی در اینترنت منتشر شده است. خانم فرنگیس مظلوم در این ویدیو در مورد وضعیت غذا و آب در زندان فشافویه که آقای سهیل عربی در آنجا زندانی است، توضیح می دهد. هفته ی گذشته آقای سهیل عربی در نامه ای خرید از فروشگاه های زندان را بایکوت کردند. لطفاً به خانم فرنگیس مظلوم و آقای سهیل عربی کمک کنید که صدای زندانیان ایران هستند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم تیر ماه 1398
July 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH