Sam Ghandchiسام قندچي سهیل عربی: تحریم خرید از فروشگاه های زندان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2726-soheil-arabi.htm

مطالب مرتبط:  https://goo.gl/xZnsvw   http://bit.ly/2Nf2BIt

 

soheil-arabi-tahrim

 

روز گذشته آقای سهیل عربی متنی منتشر کرده اند که در آن توضیح داده اند اعتصاب غذای ایشان در واقع تحریم خرید از فروشگاه های زندان است.  این نوشته آنقدر خواندنی است که نمی شود چیزی به آن اضافه کرد. دیروز با یک خانم عادی ایرانی که نه تنها غیرسیاسی است بلکه از سیاست بدش می آید حرف می زدم و اتفاقی گفتم که در زندانهای ایران آدم باید غذایش را هم خودش بخرد و باورش نمیشد. نمی دانستیم بخندیم یا گریه کنیم که آدم را بیاندازند زندان و نتواند کار کند که درآمدی داشته باشد و بعد به او بگویند که پول غذایش را هم باید خودش بدهد و تازه حتی نتوانی اعتراض کنی که بابت پولی که می دهی غذایی بگیری که ابداً آن ارزش را نداشته باشد، چرا که فروشگاه ها در آنجا رقابتی نیستند و هرکسی با دم و دستگاه زندانها متصل است لابد قرارداد فروش غذا را به دست می آورد. البته در این مورد آخری نمی توانم قضاوت کنم چون اطلاعاتی در این مورد در جایی ندیده ام و فقط گمان است چون حتی در آمریکا اکثر اوقات حتی در شرکتهای خصوصی اگر فروشگاه غذا وجود دارد، رقابتی، نیست، قیمت بالا، کیفیت پایین و با محدودیت گزینه ها برای مشتری.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم تیر ماه 1398
June 26, 2019

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH