Sam Ghandchiسام قندچي نسرین ستوده ها را زندان انداختند تا کسی نباشد از برزان محمدی ها دفاع کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2729-nasrin-sotoudeh-barzan-mohammadi.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/31W6Xr8      https://goo.gl/Ym56KX

 

nasrin-sotoudeh-barzan-mohammadi

 

خبرها از زندان فشافویه حاکی از آن است که آقای برزان محمدی همبندی سابق زنده یاد علیرضا شیر محمدعلی که به تازگی در آن زندان به قتل رسید، تهدید به قتل شده است، چرا که در مورد جزئیات قتل علیرضا شیر محمدعلی شهادت داده است. این رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران است که مورد حمایت نایاک قرار دارد. وکلایی نظیر خانم نسرین ستوده را به زندان می اندازند تا کسی نباشد از برزان محمدی ها دفاع کند. لازم به یادآوری است که سازمان مجاهدین خلق در ارتباط با زندانی سیاسی برزان محمدی اعلامیه داده است. هیچ اطلاعی ندارم که این زندانی سیاسی ربطی به آن سازمان دارد یا نه و حقوق بشر گزینه ای نیست و ما از حقوق بشر همه ی انسانها حمایت می کنیم، اما لازم می دانم اشاره کنم که جریاناتی نظیر سازمان مجاهدین خلق هنوز در مورد جنایات سیاسی که اعضا سابق آن تشکیلات اعلام کرده اند، پاسخگو نبوده اند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی دوباره در مورد جنایات رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی سخنرانی کرده اند ولی هنوز بعد از 40 سال در مورد ساواک رژیم شاه شفاف نبوده اند و حتی از رؤسای سابق ساواک در تشکیلات خود در آمریکا استفاده کرده و می کنند و پاسخگو نبوده اند. مردم ایران به اندازه کافی از این بازی های حقوق بشری برای بهره برداری های سیاسی خسته هستند و صداقت و پاسخگویی از سیاستمداران در عرصه عمومی می خواهند. عرصه خصوصی زندگی شاهزاده رضا پهلوی و رهبران سازمان مجاهدین خلق به خود و خانواده شان مربوط است و لطفاً «بادمجان دورقاب چین ها» نیز موضوعات دو عرصه خصوصی و عمومی را مخدوش نکنند. بحث با شاهزاده رضا پهلوی درباره شکنجه و قتل در زندانهای رژیم شاه و اعمال ساواک و بازمانده آن در آمریکا در 40 سال گذشته، و همچنین موضوع جنایات سازمان مجاهدین در زندان ابوغریب در دوران صدام حسین، در عرصه عمومی هستند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم تیر ماه 1398
June 27, 2019

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH