Sam Ghandchiسام قندچي آی پی سی در آمریکا با رژیم مبارزه می کند و نه چپی هایی که نایاک را ساختند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2728-niac-paaia.htm

مطالب مرتبط:  1      2      3

 

ipc-vs-niac

 

درباره نایاک بسیار بحث شده، اما بد نیست اشاره کنیم که بخش اصلی چپ ایران در خارج کشور که همیشه دوست دارند از اعتبار مبارزات خود با دیکتاتوری شاه در دوران کنفدراسیون حرف بزنند، نمی گویند که طی 40 سال حاکمیت رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران، آنها در این آمریکا، نه تنها از راه اندازان نایاک بودند بلکه در این سالها نقش کلیدی را با ایجاد نایاک در موفق کردن فریب بزرگ رژیم در خارج کشور ایفا کردند، فریبکاری که اصلاح طلبان به همراه آیت الله رفسنجانی که قبل از آن ترورهای خارج را سازمان داده بود و خانواده های قربانیان آن فجایع بارها شهادت داده اند، در خارج کشور به اجرا در آمد. بعد هم نایاک طی 8 سال دولت اوباما هر روز در کاخ سفید و صدای آمریکا به رژیم اسلامی حاکم بر ایران کمک کرد. در همه ی این سالها فقط جریانات سکولار دموکرات نظیر آی پی سی بودند که یکه و تنها قد علم کردند و برای مردم آمریکا درباره واقعیات رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران اطلاع رسانی کردند و اینکه اگر رژیم حاکم بر ایران، قدرت آمریکا را داشت، امروز دیگر از بشریت چیزی باقی نمانده بود، موضوعی که چپی ها همیشه فراموش می کنند. نمی دانم این دسته از چپی ها و چپی های سابق خجالت نمی کشند که در هر سخنرانی تا می توانند به ترامپ و آمریکا فحش می دهند اما یک کلمه نمی گویند که در این آمریکا صبح تا شب رسانه های چپ نظیر سی اِن اِن و ام اس اِن بی سی دارند به ترامپ که رییس کشور است هرچه می خواهند توهین می کنند و در کمال آزادی کار می کنند، در حالیکه رژیم اسلامی حاکم بر ایران نه تنها همه ی رسانه های آزاد را در همه ی این سالها تعطیل کرده بلکه هرکسی کوچکترین حرفی بزند، خود و خانواده اش توسط چاقوکشهای اطلاعاتی تهدید می شوند. و همه ی این سالها نایاکی ها نه تنها یک کلمه از این واقعیت ها نگفتند بلکه با استفاده از پول فراوان و نفوذ در دستگاه های دولتی آمریکا، صدای مخالفان رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی را در آمریکا خفه کردند. روز گذشته سایت آی پی سی گزارشی از فعالیتهای خود در مبارزه با لابی های رژیم اسلامی در شهر سن دیگو در کالیفرنیای آمریکا منتشر کرده که بسیار خواندنی است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم تیر ماه 1398
June 27, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH