Sam Ghandchiسام قندچي این دفعه نه امامی در ماه است و نه امامی در چاه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2718-emaame-zamaan.htm

https://news.isdparty.com/?p=4694

مطالب مرتبط:  1     2         3 

 

emaame-zamaan

 

در دو سال گذشته عده ای منتظر بودند که پرزیدنت دونالد ترامپ، شمشیر ذوالفقار از نیام کشد و رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی را در ایران از قدرت ساقط کند و انقلاب 21 ایران را به ثمر رساند، و عدالت در ایران برقرار کند. اما تا بوی جنگ به مشام مردم رسید، جنگ را پیش از آغاز، خود مردم تمام کردند، و رأی به صلح دادند. به قول معروف سیاست کاری نیست جز مدیریت جامعه و جهان بر اساس واقعیات و آمریکا نیز بر اساس واقعیات برنامه ریزی می کند، همانطور که با صدها کشور در گذشته و حال مناسبات برقرار کرده و می کند، و لزوماً عاشق سیستم حکومتی و رهبران آن کشورها نبوده و نیست. در این دو سال آنچه بیش از پیش برای ایرانیان روشن شد این حقیقت بود که اگر در انقلاب 1357 امامی را در ماه دیدند، این بار نه امامی در ماه است، و نه اگر باشد کسی دیگر در ماه دنبال او نمی گردد. اگر 12 سال پیش بحث شد که سکولاریسم آینده ایران را رقم خواهد زد، امروز دیگر روشن است که آینده ی ایران با ایجاد جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر شکل می گیرد و راه رسیدن به آنهم از طریق تشکیلات جدی آلترناتیو سکولار دموکرات برای رهبری انقلاب قرن بیست و یکمی ایران است، و بازگشت به راهکارهایی که حتی در سال 1357 شکست خوردند، به جایی نمیرسد.  آنهایی که همچنان در پی رؤیت امامی در ماه، ورق آسی در قمار سیاسی، و یا طرح های شکست خورده گذشته هستند، می توانند راههای 40 سال گذشته را با امیدهای واهی ادامه دهند؛ اما کسانی که آینده نگر هستند و در پی راهی واقعی برای آینده ایران، می توانند در تشکیلاتی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان فعال شوند، یا اگر توان آنرا ندارند و می خواهند به زندگی خود همانگونه که هست ادامه دهند و در عین حال به موفقیت آلترناتیو سکولار دموکرات کمک کنند، حداقل کاری که می توانند انجام دهند این است که از طریق تماس با آقای دکتر اسماعیل نوری علا، آقای منوچهر یزدیان و دیگر رهبران و کادرهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان که صادقانه همه ی این سالها از هستی خود برای انجام این مهم از مال و جان و زندگی مایه گذاشته اند، به حزب سکولار دموکرات ایرانیان، کمک مالی کنند. بله به همین سادگی، دیگر راه روشن است و بدون تشکیلات جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر و مورد اعتماد مردم، نمی توان خیال کرد با آس رو کردن می شود به حکومتی واقعاً آینده نگر، سکولار و دموکراتیک در ایران دست یافت، یا که همچنان منتظر رؤیت امامی در ماه یا در چاه ماند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم تیر ماه 1398
June 23, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH