Sam Ghandchiسام قندچي خبر یک اعدام غیرسیاسی دیگر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2709-edaami-digar.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2Xrj7bS

http://bit.ly/2IUuno8   http://bit.ly/2ITGKRn

 

edaami-digar.png

 

امروز در فیسبوک آقای بهروز جاوید تهرانی خبر اعدام خانمی را بنام «فاطمه نصیری» که برای اجرای حکم اعدام از زندان قرچک به زندان رجایی شهر کرج برده شده بود، می خواندم که به شرح زیر بود:

 

یکی از زندانیان اعدام شده فاطمه نصیری نام داشت که صبح روز جاری از بند ۷ زندان قرچک ورامین (شهر ری) جهت اجرای حکم به زندان رجایی شهر منتقل شده بود. وی از حدود ۱۱ سال پیش در زندان بسر برده بود. یک منبع مطلع در خصوص وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «فاطمه نصیری قتلی که پسرش مرتکب شده بود را به عهده گرفته بود».

 

اکثر اوقات ما از کنار خبر اعدام های غیرسیاسی با سکوت می گذریم اما در 40 سال گذشته کسانی هم بودند که با کل مجازات اعدام مبارزه کردند. در سالهای نخست فعالیتهای حقوق بشری در اینترنت، آقای دکتر حسین باقرزاده از پیشکسوتان مبارزه با کل مجازات اعدام بود و حتی امضای زنده یاد داریوش فروهر و حزب ملت ایران را در حمایت از الغای مجازات اعدام، بمثابه قولی از سوی شخصیتها و سازمانهای اپوزیسیون ایران کسب کرد که مجازات اعدام را برای ایران آینده از همین حالا، رد کنند. بنیاد دکتر عبدالرحمن برومند نیز که سالها پیش توسط خانمها دکتر لادن برومند و دکتر رؤیا برومند در شهر واشنگتن بنیانگذاری و مدیریت می شود، همه ی اسناد اعدامها را در 40 سال گذشته، اعم از سیاسی و غیرسیاسی جمع آوری کرده است، و لادن و رؤیا دهها برابر آنچه کمک مالی بصورت گرنت از منابع بین المللی دریافت کردند، از زندگی و جیب خود برای این فعالیتها مایه گذاشتند و اینکه چندنفری پشت نامهای مستعار پنهان شده و از جمله روز گذشته در گروه فیسبوکی "از هر دری سخنی" به این دوخواهر و شماری دیگر از فعالان حقوق بشر برچسبهای مالی میزنند، کاری بسیار ناشایست است. سومین کسی را نیز که در میان فعالان حقوق بشر می بینم که به موضوع محکومان به اعدام غیرسیاسی و خانواده های آنها توجه دارد، آقای بهروز جاوید تهرانی است. البته دهها و شاید صدها فعال حقوق بشر دیگر نظیر خانم دکتر شادی صدر، خانم دکتر نیره انصاری و خانم نسرین ستوده نیز در ارتباط با این مهم فعالیت می کنند که به دلیل دانش حقوقی در مورد قوانین شرع، که شوربختانه با به قدرت رسیدن کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران، عملاً قانون مدنی 100 ساله ی ایران را در این 40 سال کن فیکون کرده است، این حقوقدانان متعهد توانسته اند خدمات ارزنده ای در عرصه حقوق بشر انجام دهند، و با پوزش از بسیاری که نام آنها در اینجا از قلم افتاده است، و باسپاسگزاری از آنچه همه ی آنها برای حقوق بشر مردم ایران انجام می دهند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام خرداد ماه 1398
June 19, 2019

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH