Sam Ghandchiسام قندچي آقای خامنه ای نه دعوای امروز با شما شخصی است و نه دعوای با شاه در 1357 شخصی بود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2705-khamenei-shah.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2KS1744  

 

khamenei-shah

 

جناب آیت الله سید علی خامنه ای، روز گذشته 14 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در داخل ایران خواستار استعفای شما و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. در میان آنها نام کسانی به چشم می خورد که سالها با صداقت و اعتقاد به شما و رژیم اسلامی حاکم بر ایران، حتی برای خودتان کار کرده اند. اگر به خاطر آورید در دوران شاه نیز نظیر این نامه ها نوشته شد، اما پس از مدتی اینگونه کنشگران از صحنه خارج شدند، چون مردم به حرفهایشان توجهی نمی کردند و راهی دیگر می جستند و حرکت بعدی مردم با شعارهای «مرگ بر شاه» رقم خورد و رهبرانش هم کسانی مانند آیت الله خمینی شدند که هدفشان فقط مرگ نهاد سلطنت نبود، بلکه واقعاً از لغت «مرگ»، منظورشان «مرگِ شاه و هیئت حاکمه ی آنزمان» بود. واقعیت این است که در سال 1357 مردم خواهان «مرگ نهاد سلطنت» بودند و امروز نیز مردم خواهان «مرگ نهاد رژیم اسلامی» هستند. مردم به رژیم پهلوی در عصر مدرن، 57 سال فرصت دادند که سلطنت را آزمایش کند و به رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران نیز در ادامه ی همین عصر مدرن، 40 سال است فرصت داده اند؛ مردم در کشورهای همسایه به طالبان و القاعده در افغانستان یا داعش در موصل عراق و رقه ی سوریه، حتی کمتر از اینها فرصت دادند. در حقیقت شاعری که در محضر شما این واقعیت را در چند بیت شعر بیان کرده و بازداشت شده، در عباراتی کوتاه و گویا همین حرف را زده است که خانم سپیده قیاسوند روز گذشته در مقاله ای تحت عنوان «متهم ردیف اولیم!» در خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان، نقل کرده، و آن شعر را از نوشته ی ایشان، در زیر درج می کنم، هرچند در حضور خود شما قرائت شده و حتماً شنیده اید:

 

ایرانیا! در این شبِ بی‌دَر چگونه‌ای؟|
از ظالمی به ظالمِ دیگر چگو‌نه‌ای؟!
ای خسته از تعفّنِ شاهانِ سلطه‌ور!
حالی در این فضای معطر چگو‌نه‌ای!
ای شانه‌ات سبک شده از رنجِ تاج و تخت!
امروز زیرِ پایه‌ی منبر چگونه‌ای؟!

«حسین جنتی»

 

رژیمی که در 40 سال گذشته در ایران توسط کوکلاکس کلان های اسلامی ایجاد شده دیگر عمرش به سر آمده و تغییر رژیم می تواند بصورت گذاری مسالمت آمیز صورت گیرد و یا غیرمسالمت آمیز، و مسأله ای شخصی در مورد شخص شما یا هیچکس دیگری نیست، گرچه گزینه ی اول به نفع خود شما است و خون بیگناهان نیز به زمین نخواهد ریخت. مردم آلترناتیو جمهوریت سکولار دموکرات را برای نهاد حکومت بعدی در ایران می خواهند و مطمئن باشید که اگر دوباره نیرویی به قدرت برسد که بخواهد استبدادی دیگر برپا کند، تحت هر نام و با هر اتیکت ایدئولوژیک که باشد، مردم آن رژیم بعدی را نیز قبول نخواهند کرد و به زیر خواهند کشید. مردم ایران دیگر وارد عصر جمهوریت سکولار دموکرات شده اند که طی 300 سال گذشته در کشورهای مختلف جهان یکی بعد از دیگری نهادینه شده و ممکن است دیر و زود داشته باشد اما در برپایی اش در ایران شکی نیست و نمی توان این روند را به توطئه ی آمریکا، اروپا، روسیه، چین یا به جنگ طلبی این و آن نسبت داد، این شکل حکومت ترجیح مردم در همه ی جهان است و آنهایی که می خواهند به هرعنوانی در برابر این خواست مردم بایستند، خود را نابود می کنند و خون بیگناهانی را بر زمین می ریزند که چیزی طلب نکرده اند جز زندگی در جمهوریت سکولار دموکرات که در بیشتر کشورهای جهان متمدن در 300 سال گذشته برقرار شده و حتی کسی فکر نمی کند برای کسب این حقوق بدیهی در دنیای کنونی باید خون بدهد. به همین دلیل هم اکثر مردم در ایران می خواهند از کشور خود که دوست دارند، به دنیای متمدن فرار کنند، حتی مسؤلان رژیم اسلامی حاکم بر ایران و خانواده هایشان ترجیح می دهند در جهان متمدن تحت جمهوریت سکولار دموکرات زندگی کنند؛ اگر باور نمی کنید سری به شهر ونکوور در کانادا بزنید و شاید بسیاری از اقوام و آشنایان خود را آنجا ببینید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم خرداد ماه 1398
June 15, 2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles