Sam Ghandchiسام قندچي دوباره مأموران امنیتی رضا پهلوی به کار افتاده اند و پست های مرا درباره میتینگ طبرزدی در فیسبوک گزارش کرده اند و چند کار مسخره دیگر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2690-reza-pahlavi-tabarzadi.htm
مطالب مرتبط:

http://bit.ly/31h7aF0

https://goo.gl/hoFqBA  

 

reza-pahlavi-false-reports

 

همانطور که مدتها ست اطلاع داده ام کلی وقت اپوزیسیون در اینترنت بعد از مأموران سایبری رژیم اسلامی، صرف کشمکش با مأموران امنیتی شاهزاده رضا پهلوی می شود. چهار روز پیش درباره تازه ترین حملات اینترنتی مأموران شاهزاده رضا پهلوی اطلاع دادم. دوباره امشب حملات اینها شروع شده و این دفعه درباره مطالب راجع به میتینگ پارک لاله مهندس حشمت طبرزدی که این قلم در صفحه فیسبوکی حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران بازچاپ کرده ام، گزارش دروغ فرستاده اند، و تا همین لحظه انتشار این مطلب 10 اخطار از فیسبوک دریافت کرده ام. همچنین یک حساب توییتری با نام مستعار @noshin57226252، حساب توییتری ایرانسکوپ را گزارش کرده در حالیکه همان حساب روز گذشته مطلبی از ایرانسکوپ را بازتوییت کرده بود و این قلم هم محبت کردم و مطلبی از ایشان درج کردم، می خواهید بلوک کنید خیلی هم خوشحال می شوم کسی که نمی خواهد مطالبم را بخواند آنفالو و حتی بلوک کند، اما چرا گزارش دروغ میفرستید، به هر حال منهم بعد از مسدود کردن ایشان، همه بازچاپ مطالبشان را از ایرانسکوپ حذف و حسابشان را مسدود کردم و کاری ندارم چرا این گزارش دادن دروغ را انجام می دهند، شخصاً ایشان را گزارش نکردم و فقط بلوک کردم و بهتر است از این بچه بازی ها خجالت بکشند. واقعاً جناب شاهزاده رضا پهلوی به هوادارانتان یاد دهید که با صداقت مبارزه کنند چه با رژیم و چه با امثال این قلم که مخالف سلطنت هستم و این گزارش دهی های دروغ نه تنها خلافکاری و غیرقانونی، بلکه بی شرفی است. اگر همان روشهای محمد رضا شاه و آیت الله خمینی را اپوزیسیون ادامه دهد، وقتی به قدرت برسد، چه فرقی بین ما و رژیمهای پیشین خواهد بود که مردم ایران را به این وضعیت نکبت بار انداختند. خجالت بکشید. شرم کنید. بس کنید. همه این سالها شما باعث شده اید که مبارزه با رژیم اسلامی به نتیجه نرسد چرا که همه ی امکانات مالی و سیاسی فراوان خود را برای توطئه علیه بخشهای دیگر جنبش استفاده کردید و حتی وارد یک بحث جدی با مخالفانتان نشدید و در ظاهر در مصاحبه های بدون چالش تلویزیونی، منزه نشستید و دوست همه ی نیروهای سیاسی خود را نشان دادید و به دروغ همه ی این کارهای مشابه ساواک دوران محمد رضا شاه را حاشا کردید، همانطور که محمد رضا شاه از ساواک استفاده می کرد و در عین حال به دروغ می گفت خبرندارد، چون اعتماد به نفس نداشت وگرنه با مخالفان وارد بحث می شد. شما که با دستگاه های امنیتی آمریکا نزدیک هستید بپرسید که چه کسانی گزارشهای دروغ امشب را درباره صفحه فیسبوک حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر که بخشی از فیسبوک ایرانسکوپ نیوز است، ارسال کرده اند، خیلی راحت اف بی آی می تواند مشخص کند که چه حسابهایی این خرابکاری ها را می کنند. همچنین این حساب توییتری @noshin57226252 صددرصد متعلق به طرفداران شما است. از آنها بپرسید چرا امشب گزارش دروغ درباره توییتر ایرانسکوپ فرستاده اند. شخصاً هیچوقت حساب فیسبوکی شما را مسدود نکردم و حتی وقتی همسرتان بیماری خود را اعلام کرد برایشان یادداشت آروزی سلامتی فرستادم. اصلاً اف بی آی آدرس خانه مرا دارد، تشریف بیارید رودررو حرف بزنیم اینجا در چند مایلی شما زندگی می کنم و چیزی هم برای مخفی کردن ندارم. همه ی عمرم دروغ نگفته ام، آیا شما می توانید چنین حرفی بزنید؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. چقدر باید وقتم را با این کارهای بیهوده تلف کنم. زندگی نسل ما را ساواک محمد رضا شاه و بعد هم ادامه ساواک در رژیم اسلامی حاکم بر ایران، و شاخه ی دیگر ساواک در دم و دستگاه شما شاهزاده رضا پهلوی در آمریکا، به فنا داد. در زمان شاه این امکانات اینترنتی نبود که همه ی جنایات ساواک چه در ایران و چه در آمریکا ثبت شود. اما امروز نه تنها جنایات دستگاه های امنیتی رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی نظیر قتل ستار بهشتی ها زیر شکنجه بازجویان امنیتی ثبت شده است، بلکه این اعمال مأموران امنیتی بازمانده ساواک رژیم پهلوی در آمریکا نیز در تاریخ ثبت می شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم خرداد ماه 1398
June 8, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH