Sam Ghandchiسام قندچي پیشنهادی به جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر: از این تلویزیونهای سلطنت طلبان استفاده نکنیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2685-monarchist-tv.htm

مطالب مرتبط:    1      2

 

monarchist-tv

 

دوستان عزیز، مدتهاست به دلیل نداشتن امکانات رسانه ای بسیاری از جمهوریخواه سکولار دموکرات و آینده نگر از رسانه های سلطنت طلبان استفاده می کنند. واقعیت این است که سلطنت طلبان طرفدارانی ندارند که خرج این تلویزیونها را بدهند و دارند از جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر سوء استفاده می کنند تا با عنوان کردن حمایت ما از تلویزیونهایشان، پول از کشورهای خارجی بگیرند. و بعد هم شاهزاده رضا پهلوی را بعنوان رهبر اپوزیسیون به رسانه های اصلی بین المللی میفرستند وقتی خودشان پای ما را از آن رسانه ها قطع کرده اند. جالب توجه اینکه شاهزاده رضا پهلوی خودش به این تلویزیونهای سلطنت طلبان نمیرود و به رسانه های بین المللی مثل صدای آمریکا و بی بی سی میرود چون نمی خواهد وارد دیالوگ با مخالفان بازگشت سلطنت شود، و حضورش در رسانه های اصلی بین المللی نیز برای دیالوگ و بحث نیست بلکه بعنوان رهبر خودخوانده ی مردم ایران می رود و اعلام موضع می کند. ایشان همانقدر رهبر مردم و اپوزیسیون ایران است که جب بوش رییس جمهور آمریکا است. به هرحال بهتر است بطور شفاف خود نیروهای جمهوریخواه سکولار دموکرات و آینده نگر کمک مالی بین المللی دریافت کنند و رسانه ی فارسی زبان خود را بوجود آوریم. این سلطنت طلبان فقط با ادعای رهبری شاهزاده رضا پهلوی بر نیروهای جمهوریخواه ایران، قادر شده اند همه ی این بودجه ها را دریافت کنند در حالیکه نه توان رسانه ای دارند و نه نیروی قابل ملاحظه ای در اپوزیسیون ایران هستند و نه برنامه ای برای آینده دارند و می خواهند با شبیه سازی، خودشان را به روز نشان دهند، و اپوزیسیون را در این تلویزیونها با بحثهایی مشغول کنند که شاید 60 سال پیش در ایران دلیل بر دموکراسی بود، اما امروز دنبال نخود سیاه فرستادن اپوزیسیون جمهوریخواه است وقتی می خواهند شاهزاده رضا پهلوی را بعنوان رهبر جنبش مردم ایران برای بازگرداندن سلطنت پهلوی، قالب کنند و برای اینکار از یک عده در ظاهر مصدقی هم استفاده می کنند تا خود را دموکراتیک جلوه دهند.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم خرداد ماه 1398
June 4, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH