Sam Ghandchiسام قندچي گزارشهای دروغ مأموران شاهزاده رضا پهلوی به گوگل
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2682-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط:  https://goo.gl/hoFqBA  

 

reza-pahlavi

 

مأموران شاهزاده رضا پهلوی در چند روز اخیر گزارشهای دروغ درباره مقالات این قلم در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی به گوگل ارسال کرده اند تا در جستجوی نام ایشان دیده نشوند همانگونه که مأموران سایبری رژیم اسلامی حاکم بر ایران گزارشهای دروغ به گوگل، فیسبوک و توییتر ارسال می کنند. از کجا می دانم؟ از دانش اینترنتی که دارم اما این کارهای استبدادی آنهم در داخل دموکراسی آمریکا پشت پرده نمی ماند و همانها که امروز مأمور ایشان هستند فردا که از این دستگاه دروغ و خدعه بیرون بیایند این حقایق را بر ملا خواهند کرد و آن افراد نظیر این قلم جنبه ندارند همانطور که کارگزار مالی پیشین ایشان را در تلویزیونهای مختلف می بینیم که عرصه عمومی و خصوصی برایش فرقی ندارد. می دانید چرا وقتی خبری می دهم مردم باور می کنند اما حرفهای شاهزاده را کسی باور نمی کند؟ به این دلیل که آنچه حقیقت دارد را می نویسم و نه آنکه الکی حرف بزنم. اگر رژیم اسلامی کاری کرده حقیقت را می گویم، اگر نایاک یا مجاهدین یا سلطنت طلبان هم کاری کرده اند همان را می گویم که هست و نه آنکه برمبنای منفعت روز حقیقت را بچرخانم، در حالیکه شاهزاده رضا پهلوی بارها در عرصه عمومی دروغ و خدعه کرده است. بحث هم درباره عرصه عمومی است نه عرصه خصوصی.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم خرداد ماه 1398
June 4, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

SEARCH