Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به نقدی از طرف دوست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2660-pasokhi-beh-yek-naghd.htm

 

critique-from-a-friend

 

دوستی دارم که وقتی علیه اصلاح طلبان و چپی های هوادار آنها بنویسم یکبار هم نقد نمی کند که مثلاً چرا اصولگرایان و بقیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران را از قلم انداخته ام اما تا از مجاهدین، سلطنت طلبان و همکارانشان نقد کنم فوری می گوید چرا شما به نیروهای اپوزیسیون می پردازید بجای تمرکز بر رژیم. اولاً که اینجانب رهبر یک تشکیلات سیاسی انقلابی نیستم و یک ژورنالیستم، اما حتی صرفنظر از این واقعیت، چرا وقتی از اصلاح طلبان و چپی های هوادار آنها نقد می کنم همین بحث را مطرح نمی کند. ممکن است در پاسخ بگوید که اصلاح طلبان و چپی های هوادار آنها اپوزیسیون واقعی نیستند. خب خیلی ها معتقدند آن نیروها و همکاران آنها که مورد نظر دوستم هستند، اپوزیسیون واقعی نیستند و این قلم اگر رهبر تشکیلات سیاسی معینی بودم وارد آن بحث می شدم و موضع می گرفتم و از موضع سازمان خود با رژیم طرف می شدم، اما بعنوان یک روزنامه نگار همه طرف داستان را منعکس می کنم هرچند نظر خود را نیز بیان می کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول خرداد ماه 1398
May 22, 2019

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH