Sam Ghandchiسام قندچي  درخواست از دکتر الهیار کنگرلو مدیر پروژه ققنوس برای مرور تئوری سی پی اچ آقای حسین جوادی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2517-alayar-kangarlu-hossein-javadi.htm

مطالب مرتبط: https://bit.ly/3eQEl9l

 

alayar-kangarlu-hossein-javadi

 

پیش از هر حرفی بگویم که این یادداشت، بدون اجازه ی آقای حسین جوادی (1) نوشته شده، و در مورد این بحث ابداً با ایشان تماسی نداشته ام و به هیچ شکل مشورتی نکرده ام و آنچه می نویسم را همین چند لحظه پیش به نظرم رسیده است. همچنین با دکتر الهیار کنگرلو هیچگاه تماس یا آشنایی نداشته و ندارم و به سخنان ایشان نیز همین چند روز پیش در یکی از برنامه های یکشنبه مهستان سکولار دموکراسی که در روز دوازدهم اسفندماه 1397 تحت عنوان "میزگرد چند و چون پروژهٔ ققنوس" (2)، برگزار شد و از طریق اینترنت پخش می شد، گوش کردم، و سخنرانی دکتر الهیار کنگرلو بسیار شنیدنی بود، و مقاله ای نیز از این قلم روز گذشته تحت عنوان "چند کلمه درباره بحث پروژه ققنوس در مهستان سکولار دموکراسی" (3)، در مورد پروژه ققنوس و بحثهای آقای دکتر الهیار کنگرلو، منتشر شد. اما آقای حسین جوادی، ایشان فیزیکدانی ساکن ایران هستند و سالها پیش از آنکه پیتر هیگز برای کشف ذره هیگز، 40 سال پس از کشف، جایزه نوبل دریافت کند، تئوری سی پی اچ خود را بر اساس ذره هیگز، طرح کردند (4). این قلم تصادفاً 14 سال پیش در اینترنت با کار آقای حسین جوادی آشنا شدم و مطلبی فلسفی را تحت عنوان "مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی"، به فارسی و انگلیسی، در آوریل سال 2005، در ارتباط با نظریه سی پی اچ، به رشته تحریر در آوردم (5). شخصاً سالهاست که عرصه فیزیک را دنبال نمی کنم، اما آقای حسین جوادی همچنان به فارسی و انگلیسی در مورد فیزیک مطلب منتشر می کنند و لینک آن مقالات را نیز در صفحه فیسبوک شان، درج می کنند (6). امیدوارم اگر آقای دکتر الهیار کنگرلو فرصتی داشتند، نگاهی به تئوری سی پی اچ و دیگر پژوهشهای آقای حسین جوادی بیاندازند و اگر مناسب دیدند آنرا به فیزیکدانانی که متخصص در این عرصه باشند، برای بررسی بیشتر، معرفی کنند. با احترام به دکتر الهیار کنگرلو و آقای حسین جوادی و آرزوی موفقیت برای هردو آنها و دیگر دانشمندان ایران و جهان.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم اسفند ماه 1397
March 6, 2019

 

پانویس:

 

1. درباره آقای حسین جوادی

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/hjavadi/index.html

پروژه های آقای حسین جوادی
https://www.researchgate.net/profile/Hossein_Javadi

درباره تئوری سی پی اچ

https://www.researchgate.net/project/Creative-Particles-of-Higgs-or-CPH-Theory

 

2. مهستان جنبش سکولار دموکراسی: میزگرد چند و چون پروژهٔ ققنوس
https://www.facebook.com/Mehestan/videos/270219360540785

 

3. چند کلمه درباره بحث پروژه ققنوس در مهستان سکولار دموکراسی
http://www.ghandchi.com/2512-qoqnoos.htm

 

4. درباره تئوری سی پی اچ

https://www.researchgate.net/project/Creative-Particles-of-Higgs-or-CPH-Theory

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/hjavadi/index.html

 

5. مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی
http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPH.htm
Leibniz's Monads and Javadi's CPH
http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPHEng.htm

 

6.  آدرس صفحه فیسبوک آقای حسین جوادی که در آن لینک مقالات ایشان به انگلیسی و فارسی به روز است

https://www.facebook.com/hossein.javadi.758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH