Sam Ghandchiسام قندچي جمعبندی این قلم درباره همکاری جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان و شاهزاده رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2500-hamkaari-baa-rp.htm

مطلب مرتبط: فهرست بحثها در دوهفته اول اسفندماه 1397 در ارتباط با نشستی که شاهزاده رضا پهلوی و مهندس طبرزدی در آن شرکت داشتند: http://www.ghandchi.com/2510-tabarzadi-rp.htm

 

jomhouri-vs-rp

 

سالهاست پس از طرح جمهوری سکولار دموکرات آینده نگر (1)، برای گفتگوهایی بی ثمر با سلطنت طلبان، پادشاهی خواهان و شخص شاهزاده رضا پهلوی (2)، وقت زیادی صرف شده است. حقیقت اینکه دلیل اینهمه آب در هاون کوبیدن، تلاشِ برخی از سکولار دموکراتها برای ایجاد تشکیلاتهای مشترک با شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی خواهان بوده و هست، در حالیکه اگر فقط بر اتحاد در کارهای عملی نظیر همکاری با دیگر جریانات سیاسی در فعالیتهای گوناگون مبارزاتی از جمله تظاهراتها، تأکید شده بود، اینهمه بحثهای بیهوده ادامه نمی یافت که هدف سلطنت طلبان برای مطرح ماندن در عرصه سیاست ایران در این 40 سال بوده است، وقتی حتی با همه ی امکاناتی که دولت آمریکا در اختیار آنها گذاشته، قادر نبوده اند یک تظاهرات قابل توجه مقابل سازمان ملل هنگام سفرهای رهبران رژیم اسلامی به نیویورک، برگزار کنند. در مقاله ای دو ماه پیش، این دسته از سکولار دموکراتها را با عنوانِ جمهوریخواهان قلابی (3)، موردخطاب قرار دادم، و پس از آن دیدم برخی دیگر هم که منظور بحثم نبودند، واکنش نشان دادند، درحالیکه ابداً قصد توهین به آنها را نداشتم و حتی از تخت بیمارستان به این دوستان که مرا به یاد شارل فوریه می اندازند (4)، پاسخ دادم، ولی اکنون می بینم که این واقعیت، جدی تر از آن است که قبلاً تصور کرده بودم. به هر حال این قلم دیگر نمی خواهم وقت خود را برای تصحیح اشتباه این دوستانِ سکولار دموکراتِ حامی شاهزاده رضا پهلوی، صرف کنم، همانطور که مدتهاست از توضیح مکرر واقعیت رژیم اسلامی به سکولار دموکراتهای چپِ حامی اصلاح طلبان، خسته شده ام.  بعنوان یک ژورنالیست، از تلاشهای جاری برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران (5) حمایت می کنم، هرچند اتحاد در کارهای عملی نظیر برگزاری تظاهرات مشترک را با همه ی نیروهای مخالف رژیم اسلامی حاکم بر ایران، از جمله سلطنت طلبان، پادشاهی خواهان و شاهزاده رضا پهلوی، هر جایی که در واقعیت این نیرو وجود داشته باشد، درست می دانم، اما دیگر به سهم خود از همه ی احزاب و شخصیتهایی که هدفشان، گفته یا ناگفته، ایجاد تشکیلات سیاسی مشترک از جمهوریخواهان، با شاهزاده رضا پهلوی، پادشاهی خواهان یا سلطنت طلبان است، دوری خواهم کرد، چرا که هدف واقعیِ ناگفته آنها، حتی وقتی حزب خود را حزبی جمهوریخواه می نامند، نه پیش بردن برنامه جمهوریخواهی سکولار دموکراتیک و آینده نگر، آنگونه که در ظاهر می نمایند، بلکه پیش بردن استراتژی ذکر شده ی بخشی از پادشاهی خواهان ایران و همکاری با آنها برای جلب شاهزاده رضا پهلوی به تشکیلات خود است، و چنین تفاوتِ واقعیِ برنامه ی رسمی و غیررسمی اینگونه احزابِ به اصطلاح جمهوریخواه، ولی بیشتر حامی شاهزاده رضا پهلوی تا جمهوریخواهی، حتی اعتماد بین جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان را نیز خدشه دار کرده و می کند، و یادآور جمهوریخواهیِ اصلاح طلبان در رژیم اسلامی است که به خالِ هندوِ رهبرِ اول، و گوشه ی چشمِ رهبرِ دومِ رژیم اسلامی، همه جمهوریت مورد ادعای خود را بخشیدند. به یاد دارم نیم قرن پیش، یک گروه چپی، کسی را به جبهه ملی فرستاده بود که اهداف آن گروه را بدون اطلاع رهبران جبهه، در میان اعضای جبهه ملی در آمریکا اشاعه دهد، و هنوز پس از نیم قرن، اعتمادی که آنگونه خدشه دار شده، قابل ترمیم نیست. اعتماد، خیلی سخت به وجود می آید، اما راحت می تواند از بین برود. دروغگویی در مورد مواضع و اهداف سیاسی، اعتماد را بین نیروها و شخصیتهای سیاسی نابود می کند. راست و دروغِ اینکه در عرصه خصوصی هرکسی از جمله بیل کلینتون و دونالد ترامپ چگونه زندگی می کنند، به خود و خانواده شان مربوط است و شایعات، پشیزی ارزش ندارند، اما در عرصه عمومی، مردم از همه ما انتظار دارند که مواضع و اهداف سیاسیِ واقعی خود را روشن و صریح بیان کنیم، چون موضوعِ سرنوشت همه ملت ایران مطرح است و امرِ خصوصیِ زندگیِ هیچ فردی از جمله شاهزاده رضا پهلوی و شخصیتهای حامی ایشان نیست. به هر حال، عیسی به دین خود، موسی به دین خود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم اسفند ماه 1397
February 27, 2019

 

پانویس:

 

1. ایران-جمهوری آینده نگر
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

2. شاهزاده رضا پهلوی
https://goo.gl/TbRiij

Prince Reza Pahlavi
https://goo.gl/PwcCNn

 

3. درباره جمهوریخواهان قلابی

https://goo.gl/xHtFva

 

4. شارل فوریه را فردریک انگلس سوسیالیست تخیلی نامیده، اما!
http://www.ghandchi.com/2433-engels-fourier.htm
 

  

5. برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

فیسبوکِ حمایت از تلاش برای «حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران»
https://www.facebook.com/ayandehnegar

A Page to support efforts for <Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party> on Facebook
https://www.facebook.com/futuristparty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH