Sam Ghandchiسام قندچي توصیه ای به شهبانو فرح پهلوی در مورد مصاحبه با خانم ستاره درخشش
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2481-farah-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/9Wwa7d

 

shahbanou-farah-pahlavi.png

 

شهبانو فرح پهلوی با درود،

امروز شما با خانم ستاره درخشش در صدای آمریکا مصاحبه داشتید (1). همانطور که مطلع هستید بسیاری از ایرانیان در اپوزیسیون از جمله شماری از هواداران خود شما، خواستار برکناری خانم ستاره درخشش از مدیریت صدای آمریکا شده اند (2). شخصاً از مخالفان بازگشت سلطنت پهلوی به ایران هستم اما اجازه دهید بعنوان یک ژورنالیست، مطلبی را به اطلاع شما برسانم: درست است بسیاری اوقات، فردی که دوست دارد صدایش به مردم برسد، ناچار است با هر مصاحبه گری که رسانه ها تعیین کنند گفتگو کند، اما افرادی نیز هستند که رسانه ها در زمانهای معین لطفی در حقشان نکرده اند و به خاطر ارزش خبری بالا، خواهان مصاحبه با آنها هستند و می توانند برای قبول انجام مصاحبه، شرط بگذارند که با چه مصاحبه گری حاضر به گفتگو نیستند، و البته در رسانه های آزاد، بعداً تحلیلگران، جوانب مختلف مصاحبه را زیر ذره بین قرار می دهند، و ممکن است اعلام کنند که خبرنگار معینی که شخصیت مورد نظر حاضر به مصاحبه با او نشده، می توانسته مصاحبه شونده را وادار کند که در مورد موضوعاتی که به نفعش نبوده، اما برای مصاحبه معین اهمیت داشته، پاسخگو باشد. در این مورد مشخص، اگر عدم تمایل به گفتگو می کردید مطمئن باشید باعث چنین تصوری نمی شد که گویی این مصاحبه گر سؤالاتی افشاگرانه در مورد سلطنت پهلوی از شما خواسته بکند که از قبول مصاحبه با او سر باز زده اید. همه می دانند خانم ستاره درخشش برای نگهداشتن مقامش، ژورنالیسم علمی را از اصول راهنمای مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا به دور افکنده و از جمله ارائه همه سوی خبر را که نکته اساسی در چارتر صدای آمریکا ست، سالهاست زیر پا گذاشته است (3). اما همانطور که ذکر شد برای رسانه ها، در سالگرد انقلاب 1357، مصاحبه با شما که همسر محمد رضا شاه پهلوی بوده اید، اهمیت بالای خبری دارد. با آرزوی طول عمر، سلامتی و شادی برای شما و خانواده.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم بهمن ماه 1397
February 15, 2019

 

پانویس:

 

1. صدای آمریکا: مصاحبه 27 بهمن ماه شهبانو فرح پهلوی با خانم ستاره درخشش

https://ir.voanews.com/a/farah-pahlavi-derakhshesh-interview/4789095.html

 

2. در حاشیه خبر توفان توییتری #فرشگرد برای برکناری خانم ستاره درخشش از مدیریت صدای آمریکا
http://www.ghandchi.com/2448-farashgard-setareh-derakhshesh.htm

 

3. ستاره درخشش
http://goo.gl/hT7EZa 
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/RsXQqe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH