Sam Ghandchiسام قندچي شبح مسیح علینژاد مدعیان پیشرفت و ترقی، آزادی و دموکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی را به وحشت انداخته است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2467-shabahe-masih-alinejad.htm

 

masih-alinejad

 

عبارت «شبح» را از مانیفست مارکس و انگلس گرفته ام که در سال 1848 نوشته شده، و درست است که در آن سند، بزرگترین اشتباه آنها این بود که فکر می کردند با دولتی کردن وسائل تولید، که آنها عمومی کردن می خواندند، می توان به سعادت بشریت رسید، و این اشتباه باعث همه فجایعی شد که یکی از بزرگترین جنبشهای تاریخ بشریت رقم زد، اما کمونیستها در آن زمان نیرویی پیشرو بودند و به آینده نظر داشتند، هرچند آینده نگری آنها در مورد مالکیت دولتی غلط بود، بااینحال آنها مانند کوکلاکس کلانهای اسلامی نبودند که 40 سال است در ایران در قدرتند و در تلاش برای اینکه ما را 1400 سال به عقب ببرند؛ و مانند برخی کمونیستهای اواخر قرن بیستم هم نبودند که به دلیل واپسگرایی خود، با کوکلاکس کلان های اسلامی در کن فیکون مارکسیستی 1357 در ایران، همراه شدند (1)، و امروز هم که به برکت اعتراضات یکسال گذشته، امتیازات زودگذری کمونیستها از رژیم اسلامی به دست آورده اند، شده اند آتش بیار معرکه ی حمله به مسیح علینژاد (2)، وقتی خانم علینژاد که یکه و تنها فعالیتهای حقوق بشری خود را چند صباحی است در جنبش زنان انجام داده، و ادعا هم نکرده که رهبر جنبش زنان ایران یا کل ایرانیان است. کار خودش را کرده، چهارشنبه های سفید راه انداخته، و نظرات خودش را هم به روشنی بیان کرده و کسی را هم مجبور نکرده از ایشان پیروی کند. نظراتش را دوست ندارید، در تلویزیون تماشا نکنید و اگر بصورت نوشته است، مجبور نیستید که بخوانید، اما چرا هتاکی می کنید. زمانی که مارکس و انگلس در سال 1848 می نوشتند نه به کسی فحش می دادند و نه همزبان با کسانی می شدند که الفاظ رکیک برای حمله به فعالان سیاسی و مدنی نظیر خانم مسیح علی نژاد به کار می برند (3). مارکس و انگلس نظر خودشان را می گفتند و با مطالعه عمیق و وسیع، نقد سیاسی از مخالفان خود می کردند. امروز بسیاری از کمونیستهای ایران به سطح لاتهای رژیم اسلامی سقوط کرده اند. مگر شما با هرکسی که ملاقات کنید مسؤل همه خوبی ها و بدی های او هستید. ملاقاتها، چه شخصی، و چه بعنوان نمایندگان سازمانها، احزاب و دولتها، در چارچوب اهداف دو طرف است، مثل قراردادهای تجاری. همین و بس. رابطه عاشق و معشوقی نیست. با مسیح علینژاد در عمرم نه ملاقات کرده ام، نه حتی تماس ایمیلی داشته ام، اما کارش را که می بینم، مرا به یاد کسانی نظیر لخ والسا در لهستان می اندازد یعنی فعالان جنبشهای مدنی-سیاسی دوران انقلابهای بلوک شرق که عمیقاً خواستهای مردم آن کشورها را که تحت حاکمیت رژیمهای توتالیتر قرار داشتند، درک می کردند. واقعاً که جای بحثی سازنده و رهگشا با خانم مسیح علینژاد، در فضای سیاسی کنونی در اپوزیسیون خالی است (4). منظور از بحث سازنده هم تکرار انشانویسی های کسل کننده ای که سالهاست چپی ها منتشر می کنند نیست، و خواندن و تفکر درباره بحثهای واقعی است که امروز جریان دارد. ای کاش دوستان کمی بیشتر خود را با واقعیت آنچه کوکلاکس کلان اسلامی بر سر ما آورده، چه در رابطه با مسأله زنان و چه در رابطه با عرصه های دیگر زندگی، آشنا کنند، و فکر نکنند می دانند بحث چیست، اول بخوانید و بعد بگویید می دانستید که اساس جریان کوکلاکس کلانهای اسلامی بر چه بنا شده است (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نوزدهم بهمن ماه 1397
February 8, 2019

 

پانویس:

 

1. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

2. آقایِ کمونیست که دنبال اپورتونیست می گردید، به جای هواداران مسیح علینژاد از همان دکتر رضا براهنی که هوادارش هستید، شروع کنید
http://www.ghandchi.com/2464-opportunist.htm

گویا ما یک حکومت به کمونیستها هم بدهکاریم
http://www.ghandchi.com/2461-bedehkaarim.htm
 

 

3. آقای محمد جعفر منتظری، اگر مسیح علینژاد همجنسِ مایک پمپئو است، شما همجنس لوییس فراخان هستید
http://www.ghandchi.com/2462-iri-ag-masih-alinejad.htm

 

4. درباره خانم مسیح علینژاد
https://goo.gl/FmFTPQ

 

5. درباره کوکلاکس کلان اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH