Sam Ghandchiسام قندچي خیزش 96 به ادعاهای رهبری اپوزیسیون در فضای مجازی پایان داد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2430-rahbari-majaazi.htm

 

khizesh96-rahbari

 

در چند هفته اخیر سه مقاله در سالگرد خیزش 96 از این قلم منتشر شد (1). همانطور که می دانیم در فضای مجازی در 30 سال گذشته افراد و نیروهای مختلفی بعنوان رهبری اپوزیسیون در ایران نام برده شده اند. برخی از آن افراد و نیروها در گذشته واقعاً رهبری بخشهایی از مبارزات سیاسی و مدنی را در ایران و یا در خارج از کشور در دست داشته اند و هم اکنون نیز حتی برخی از آنها در داخل کشور، و بعضی هم در خارج بطور حقیقی و حتی علنی فعالند و از جمله تظاهراتهایی با شعارها و بعضاً با ذکر نام تشکیلات متبوع خود یا بلند کردن پلاکاردهایی با عکس و نام رهبران خود، برگزار می کنند، و برخی دیگر نیز تنها در دنیای مجازی مطرح شده اند. در فضای مجازی البته شارلاتانهایی نیز هستند که با چند حساب اینترنتی و اعلام "دفتر روابط عمومی" مردم را سرِ کار می گذارند که بیشتر اسباب مزاح در خارج کشورند و در اینجا منظور آنها نیست. اما آنچه مسلم است هیچیک از این نیروها رهبری خیزش 96 را در دست نداشته اند و در عین حال خیزش 96 جریانی خودبخودی نبوده است. هر کسی که یک تظاهرات 100 نفره در عمرش حتی در کشورهای آزاد سازماندهی کرده باشد می داند که چنان تظاهرات عظیمی که در 128 شهر ایران آنهم زیر رژیم استبدادی، همزمان برگزار شد و یک شعار اصلاح طلبی نداشت و روشن خواست حکومتی غیرمذهبی را مطرح می کرد، نمی تواند جریانی خودبخودی باشد. هنوز خود رژیم اسلامی بعد از یکسال همه گزارشهایی که از خیزش 96 می دهد ضد و نقیض است که حکایت از این دارد که آنها نیز پاسخ این معما را نمی دانند. مهمتر آنکه همان خیزش 96 در مردادماه 97 نیز به اشکال مختلف تکرار شد. بسیاری از نیروهایی که مدعی رهبری اپوزیسیون در داخل کشور بودند در تجربه یکسال گذشته بارها درخواست برای برگزاری تظاهرات و اعتصاب در تاریخ معینی مطرح نمودند ودقیقاً وقتی آنها اعلام می کردند، حرکتی صورت نمی گرفت. آنها که از خارج تلاش مشابهی کردند که تازه نتیجه خیلی بدتر بود. قدر مسلم این حقیقت است که در ایران طی 40 سال گذشته در زیر استبداد وحشتناک مذهبی-ایدئولوژیک موجود، رهبری قدرتمندی جهت مبارزه برای برقراری حکومتی غیرمذهبی شکل گرفته که مطمئناً از فضایِ حقیقی و فضای مجازیِ سیاسی و مدنی که می توان مشاهده کرد، تأثیر گرفته و بر آن تأثیر گذاشته، اما بسیار نیرومندتر از آن است که رژیم بتواند به این راحتی آنرا شناسایی یا از پای درآورد، و این واقعیتی نویدبخش برای آینده ایران است که ما را به یاد دوران سازماندهی مبارزه ی ضد فاشیسم در کشورهای تحت سلطه فاشیسم می اندازد، وقتی فاشیستها همه ی نیروهای سیاسی شناخته شده از کمونیست تا لیبرال و محافظه کار را در آن کشورها، به تصور خود قلع و قمع کرده بودند. به باور این قلم همانطور که بارها بحث کرده ام این رهبری انقلاب 21 ایران (2)، تا کنون، به رغم متضاد بودن عبارت رهبری و آنارشیسم، اساساً جریانی آنارشیستی است (3)، اما امیدوارم برداشتم اشتباه باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم دی ماه 1397
January 15, 2019

 

پانویس:

 

1. یکسال گذشت، چقدر رژیم اسلامی می تواند پس از خیزش 96 دوام آورد
http://www.ghandchi.com/2428-khizesh96-regime.htm

بدون رودربایستی درباره چشم انداز رهبری سیاسی انقلاب 21 ایران
http://www.ghandchi.com/2421-rahbari-siyasi.htm

نخستین سالگرد هفتم دی ماه 96 و واقعیت رهبری انقلاب 21 ایران
http://www.ghandchi.com/2394-rahbarie-enghelabe-21-iran.htm

 

2. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

3. درباره آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

About Anarchism

https://goo.gl/oiTvfv 

  
 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH