Sam Ghandchiسام قندچي یک سرباز گمنام فحاش رضا پهلوی را بشناسیم که با نام مستعار در فیسبوک فعال است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2418-rp-agents.htm

پی نوشت هجدهم ژانویه 2018: امروز در فیسبوک این مورد به اطلاع آقای امیر طاهری رسید و ایشان هم از اطلاع رسانی، تشکر کردند:

https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/743018839410083  

 

rp-internet3

 

پنچ روز پیش نوشتم که "دو هزار حساب اینترنتی قلابی؛ انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است" (1). امروز یکی از آن سربازان گمنام رضا پهلوی با نام مستعار «نینو روسِتی» زیر مطلب این قلم که دوست بسیار عزیزی در فیسبوک خود درج کرده بود، فحاشی به اینجانب کرده است (2). اگر به حساب فیسبوکی این آقای به اصطلاح «نینو روستی» در فیسبوک نگاه کنید (3)، می بینید که یکسال پیش بوجود آمده و آقای امیر طاهری در فیسبوک با ایشان فرند است. البته شخصاً تصور نمی کنم آقای امیر طاهری به رغم آنکه هوادار بازگشت سلطنت پهلوی به ایران است با چنین افرادی همکاری داشته باشد و شاید سهواً درخواست دوستی این سرباز گمنام فحاش رضا پهلوی را پذیرفته است. ولی این فرد یک نمونه از حدود دو هراز حساب قلابی است که از طریق آن سربازان گمنام شاهزاده رضا پهلوی، هر روز مخالفان بازگشت سلطنت را در اینترنت مورد حمله قرار می دهند (4). البته وقتی شکنجه گرانی نظیر دارو دسته پرویز ثابتی تشکیلات شاهزاده رضا پهلوی را در آمریکا می گردانند، چه انتظار دیگری می شود داشت.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم دی ماه 1397
January 11, 2019

 

پانویس:

 

1. دو هزار حساب اینترنتی قلابی؛ انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است
http://www.ghandchi.com/2407-dohezaar-hesaab.htm

 

2. مطلب این قلم که در فیسبوک دوست بسیار عزیزی درج شده است

https://www.facebook.com/khanbabatehrani/posts/2143599452329898

 

3. حساب فیسبوکی سرباز گمنام فحاش رضا پهلوی با نام مستعار «نینو روسِتی»

https://www.facebook.com/nino2me

 

4. دو هزار حساب اینترنتی قلابی؛ انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است
http://www.ghandchi.com/2407-dohezaar-hesaab.htm

 

 

مطلب مرتبط

شاهزاده رضا پهلوی در پشت حملات سلطنت طلبان به جمهوریخواهان سکولار دموکرات قرار دارد
http://www.ghandchi.com/2417-reza-pahlavi-monarchists.htm
Prince Reza Pahlavi behind Monarchist attacks on Secular Democratic Republicans
http://www.ghandchi.com/2417-reza-pahlavi-monarchists-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH