Sam Ghandchiسام قندچي آقای کروبی تشعشع قلب ملکوتی شبیری زنجانی را دیدیم، چرا از فرشید هکی حرف نمیزنید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2325-karroubi-shobeiri.htm

   

karroubi-shobeiri

 

آقای مهدی کروبی، توهین شیخ محمد یزدی به آیت الله سید موسی شبیری زنجانی مرجع تشیع ناگهان شما را امروز به نامه اعتراضی نوشتن کشانده است (1). روز گذشته هم آقای مصطفی تاجزاده از اینکه قلب شبیری زنجانی مکدر، و استقلال مرجعیت خدشه دار شده، فریاد برآوردند (2). این قلم هم شیخ محمد یزدی را محکوم می کنم، اما چرا شما اظهارات آیت الله شبیری زنجانی را در مورد همجنسگرایان محکوم نمی کنید؛ مگر همجنسگرایان (3) انسان نیستند که ایشان مثل آب خوردن، برایشان حکم قتل صادر می کند (4). آیا نظرات آیت الله شبیری زنجانی را در مورد بهاییان محکوم می کنید (5)؟ مگر بهاییان انسان نیستند (6). تازه اگر منظور فوریت بوده، چرا همین چند روز پیش که بعد از 20 سال قتل فجیع فرشید هکی یادآور قتل های زنجیره ای بود شما سکوت کردید (7). آقای کروبی شما امروز اقلاً صد سال از مردم ایران عقب هستید. لطفاً دفعه بعد که از حصر خواستید پیامی بفرستید، توجهی هم به زمانه تازه کنید. مردم ما رهبرانی نظیر رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی را دیده اند که در آستانه اعدام و در زندان بازهم از انتقامجویی نگفتند اما حقایق را به مردم گفتند هرچند در این راه جان باختند (8). مردم ما دیگر از دروغ یا به قول شما اسلامیون و اصلاح طلبان، تقیه، خسته شده اند، با مردم حقایق را بگوییم یا در همان حصر، شما و آقای میرحسین موسوی، مثل همه این سالها و مثل زمان خیزش دی ماه 1396 که سکوت کردید، ادامه حیات دهید، آنها هم که در خیابانها در دی ماه 1396 برای سکولار دموکراسی فریاد میزدند، مدتهاست شما اصلاح طلبان را کنار گذاشته اند، چه آنهایی که در حصر هستید و چه آنهایی که آزاد در دولت آقای حسن روحانی، شاغل هستید. سالهاست جوانان ایران از شما اصلاح طلبان، عبور کرده اند. قلب ملکوتی آیت الله سید موسی شبیری زنجانی هم که برای همجنسگرایان حکم قتل می دهد، ارزانی خودتان باد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم آبان ماه 1397
November 1, 2018

 

پانویس:

 

1. نامه کروبی به محمد یزدی
https://news.gooya.com/2018/10/post-20142.php

 

2. توییت آقای مصطفی تاجزاده در مورد برخورد محمد یزدی به شبیر زنجانی

https://twitter.com/mostafatajzade/status/1056818875571060742

 

3. درباره همجنسگرایان

https://goo.gl/TNE7w1

 

4. «ا گـر کسـى بخواهـد زنـا یـا لـواط نمایـد و بـدون آنکـه او را بکشـند جلوگیـرى از آن کار ممکـن نباشـد، کشـتن او جایـز اسـت.» رسالۀ آیت الله شبیری زنجانی، مسئلۀ 2808

 

5. نظر آیت الله شبیری زنجانی در مورد بهاییان

https://pbs.twimg.com/media/DqsGLJnWwAAyMth.jpg

 

6. درباره بهاییان

http://www.ghandchi.com/1660-doostaane-bahai.htm

 

7. قتل دکتر فرشید هکی بزرگترین اشتباه رژیم اسلامی در 40 سال گذشته و نتیجه ای معکوس
http://www.ghandchi.com/2314-farshid-hakki.htm

 

8. انسانیت را باید از زانیار مرادی آموخت که می خواهند فردا اعدام کنند
http://www.ghandchi.com/2247-zanyar-moradi-ensaniat.htm   

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH