Sam Ghandchiسام قندچي تجزیه طلبی و گفتگوی دکتر شهریار آهی در برنامه رمز پیروزی حسن اعتمادی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2299-shahriar-ahy.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2ofJAcz   

 

shahriar--ahy

 

درباره نظرات آقای دکتر شهریار آهی در گذشته به تفصیل بحث شده است (1). روز گذشته دکتر آهی در گفت و گویی در برنامه «رمز پیروزی» که آقای حسن اعتمادی برگزار می کند، به موضوعات مهمی اشاره کرد و بویژه نظرات ایشان در مورد بحثهای جاری تجزیه طلبی که رژیم اسلامی راه انداخته، بسیار شنیدنی بود (2). شخصاً سالهاست تجزیه طلبی را محکوم کرده ام (3) و سال گذشته نیز بعد از تجربه همه پرسی استقلال کردستان عراق اعلام کردم که دیگر از هیچگونه فدرالیسم حمایت نمی کنم (4). با اینهمه، آقای شهریار آهی واقعیت را در مورد بحثهای قلابی به اصطلاح تجزیه طلبی که رژیم ضدجمهوریت اسلامی راه انداخته، به خوبی توضیح داد. گروه های کرد نظیر کومله مهتدی و حزب دموکرات کردستان تجزیه طلب نیستند هرچند ممکن است برخی اعضای آنها چنین دیدگاه هایی را داشته باشند. البته احزابی نظیر پژاک تجزیه طلبند، و می دانیم که پژاک جریانی بسیار فرعی در کردستان است و کومله و دموکرات، دو حزب اصلی کردستان هستند. حتی در آمریکا بعد از 243 سال که از برقراری جمهوری سکولار و دموکراتیک می گذرد، کسانی در کالیفرنیا یا تگزاس نه تنها در پی ارائه تقسیمات تازه در کشور هستند، بلکه حتی در تگزاس دیدگاه های تجزیه طلبانه زیاد است که عده ای به جمهوری مستقل تگزاس معتقدند. همه این نظرات نیز در زمانهای مختلف پتیشن جمع کرده و سعی می کنند با به دست آوردن حد نصاب امضا، نظراتشان را به رأی گذارند، و البته همه جریاناتی بسیار فرعی در جامعه آمریکا هستند. از دیدگاه این قلم نیز حق با دکتر شهریار آهی است که چون این دو حزب کرد، رژیم اسلامی را بطور جدی به چالش کشیده اند و بویژه بعد از اعتصاب موفق در کردستان در پی اعدام زنده یادان رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی (5)، رژیم به دروغ تبلیغات بیشتری درباره تجزیه طلبی این دو حزب راه انداخته تا مردم ایران را از آنها دور کند، و قابل ذکر است که در اعتصابات چند هفته اخیر، مردم دیگر نقاط ایران به همراه کردستان به پاخاسته اند. همانطور که دکتر شهریار آهی به درستی بحث کرد، تجزیه طلبی مشکل مردم ایران نیست، بلکه مشکل مردم ما رژیمی مذهبی و استبدادی است که در 40 سال گذشته، ایران و ایرانی را به نابودی کشانده و دکتر آهی درست می گوید که باید اپوزیسیون برای تشکیل دولتی در آینده تلاش کند که قادر باشد از هرج و مرج بعد از سقوط رژیم اسلامی اجتناب کرده و ایران را نظیر کره جنوبی با اداره دموکراتیک، به موفقیت برساند. مثال دکتر شهریار آهی درباره وضعیت بالکان بعد از سقوط رژیمهای بلوک شرق و شوروی درست است و مسأله فقط یوگسلاوی نبود که در آن شوربختانه تجزیه طلبان کشور را پاره پاره کردند، بلکه بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه و خود روسیه به دلیل فقدان تشکیلات سیاسی آلترناتیو دموکراتیک قوی، بعد از سقوط اتحاد شوروی و رژیمهای اقمار آن، گرفتار نوسانات پاندول هرج و مرج و استبداد شده اند که بعد از 25 سال همچنان برای آن جوامع مشکل آفرین است، و پوتین و متحدان کمونیست او نوستالژی دوران استالین را در این جوامع بعنوان نوشدارو تبلیغ می کنند، و شماری از توده ای های سابق ایران هم در اتحاد با برخی دوستان ناآگاه، مبلغ نظرات آنها در اپوزیسیون ایران شده اند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم مهرماه 1397
October 16, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره نظرات دکتر شهریار آهی

https://goo.gl/EvMjDC

 

2. رمز پیروزی با حسن اعتمادی . میهمان برنامه شهریار آهی
https://www.youtube.com/watch?v=t5P2XNC54dY

https://www.facebook.com/Mehestan/videos/440189569843396

3. درباره تجزیه طلبی

https://goo.gl/dJSjoH

 

4. اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

5. در حاشیه قتل رامین، زانیار و لقمان، بحث بر سر انقلاب یا رفرم نیست، مسأله ترقی خواهی است
http://www.ghandchi.com/2254-eslahat-enghelab.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH