Sam Ghandchiسام قندچي درباره خبر مربوط به تلویزیون اندیشه و صدای آمریکا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2297-andishe-voa.htm

 

voa-andishehtv

 

ساعاتی پیش فیسبوک «ایران نما» خبری را در اینترنت درباره تلویزیون صدای آمریکا و تلویزیون اندیشه، منتشر کرد (1). شخصاً این خبرها را فقط در اینترنت دیده ام و هیچ اطلاع دیگری ندارم. نظرم را در مورد سرویس فارسی صدای آمریکا در گذشته گفته ام (2). درباره تلویزیون اندیشه نیز پیش از این نوشته ام (3) و موضوع تازه ای نیست. هرچند ممکن است گاهی برنامه ای را تماشا کرده، و درباره اش مطلبی نوشته باشم، اما هیچ برنامه یا برنامه سازی در آن رسانه ها نظرات این قلم را منعکس نمی کند، و مورد پشتیبانی اینجانب نیست. همچنین لازم به یادآوری است که این قلم تنها یک ژورنالیست هستم و عضو هیچ حزب و تشکیلاتی نیستم؛ اما، تنها تشکیلاتهای سیاسی که مورد حمایت این قلم هستند، حزب سکولار دموکرات ایرانیان (4) و مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (5)، و رهبری آن، یعنی دکتر اسماعیل نوری علا (6)، آقای حسن اعتمادی (7)،  آقای منوچهر یزدیان (8) و دیگر دست اندرکاران این دو تشکیلات است. با آرزوی موفقیت برای بخش فارسی صدای آمریکا، تلویزیون اندیشه و همه رسانه های فارسی زبان و دیگر رسانه ها.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم مهرماه 1397
October 16, 2018

 

پانویس:

 

1. خبر شانزدهم ماه اکتبر امروزنما درباره همکاری بخش فارسی صدای آمریکا و تلویزیون اندیشه

https://goo.gl/zxKjgW

 

2. درباره صدای آمریکا

https://goo.gl/d32FbG

 

3. اطلاعیه در مورد تلویزیون اندیشه
http://www.ghandchi.com/1901-darbaareh-television-andishe.htm

 

4. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

5. مهستان: نشستهای روز یکشنبه

https://www.facebook.com/Mehestan

http://isdmovement.com/Mehestan/Mehestan-Meetings.htm

سایت مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com/Mehestan.htm

 

6. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

https://www.facebook.com/esmail.nooriala.5 

 

7. آقای حسن اعتمادی

https://goo.gl/f5Rz65

https://www.facebook.com/hassan.etemadi

 

8. آقای منوچهر یزدیان

https://goo.gl/tT82Ad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH