Sam Ghandchiسام قندچي پیشنهادی به فعالان مدنی درباره بحث قانون اساسی با مردم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2264-constitution-congress.htm

پی نوشت ششم اسفندماه 1397: از وجود اینهمه حقوقدان ایرانی در اپوزیسیون برای تدوین و تدقیق بهتر پیشنویس های قانون اساسی باید بهره برد: http://www.ghandchi.com/2496-constitution.htm

 

constitution-mardom

 

 

آنچه پس از 40 سال حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی (1)، برای جنبش مدنی ایران آشکار شده، این حقیقت است که مشکل قانون اساسی کنونی ایران یکی دو بند نیست که با تغییر آنها، اصلاح شود. جنبش دی ماه 1396 به روشنی نیاز به حکومتی سکولار دموکرات را برای کشور مطرح کرد (2). در کنگره امسال سکولار دموکراتها در 22 و 23 سپتامبر 2018 که این هفته در شهر فرانکفورت برگزار می شود (3)، پیش نویس قانون اساسی جدید سکولار دموکراتها (4)، عرضه می شود. این سند مهمی است که جنبش مدنی ایران می تواند با مردم در کوی و برزن در میان گذارد. قانون اساسی چیزی نیست که یک عده بنشینند و بنویسند و فقط مردم به آن رأی دهند. درست است که همه کس نمیتواند قانون اساسی بنویسد اما همه کس میتواند آن را بخواند و نتیجه قوانین را برای خود حلاجی کند و صبر نکند تا کشور به استبداد جدیدی سقوط کند و بعد دوباره 40 سال دنبال سرنگون کردن محصول از خودگذشتگی ها شود. در پایانِ فرآیندِ بحثِ میانِ مردم، قانون جدید به رفراندوم گذاشته میشود، ولی آن مرحله پایانی کار است که بیشتر برای رسمیت بخشیدن سندی خواهد بود که از امروز باید در حرکت جمعی مدنی قوام پیدا کند. ایران کنونی، آمریکای زمان ابراهام لینکلن نیست، که با بند الحاقی ضد برده داری، قانون اساسی اش درست شود. ایران ما آفریقای جنوبی نیست، که با حذف آپارتاید، قانون اساسی اش مترقی شود. قانون اساسی مجلس خبرگان سندی کاملأ واپس گرا ست که ضد سکولاریسم، ضد دموکراسی، و ضد عدالت اجتماعی است و بایستی به دور ریخته شود و قانون اساسی سکولار دموکرات جدیدی نماد وحدت مردم ایران شود.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم شهریور ماه 1397

Sept 19, 2018

 

 

پانویس:


1. کوکلاکس کلان اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

2. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

3. کنگره ششم سکولار دموکراتها در 22 و 23 سپتامبر 2018 در شهر فرانکفورت

http://isdmovement.com/Congress.htm   

 

4. پیش نویس قانون اساسی سکولار دموکراتها

http://www.ghandchi.com/constitution.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH