Sam Ghandchiسام قندچي آقای خاتمی پوزش درباره خطای عرصه عمومی، با فاش کردن اسرار قتل فروهرها شروع می شود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2196-khatami.htm

 

khatami

 

امروز حجت الاسلام سید محمد خاتمی ظاهراً از مردم ایران عذرخواهی کرده است (1). درباره رفتار متضاد اصلاح طلبان همین چند ساعت پیش بحث شد (2)، و سخنان تازه آقای خاتمی نمونه دیگری از همینگونه رفتارها است. گویی آقای خاتمی نمی دانند که 8 سال عهده دار مقام "ریاست جمهوری" در کشور بوده اند و در 40 سال گذشته مقامات مختلف در رژیم ضدجمهوریت اسلامی داشته اند، یعنی خطاهای ایشان در عرصه عمومی است و ایشان در رابطه خصوصی با مردم نیستند که بحث عذرخواهی، شخصی باشد. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی یکی از بزرگترین جنایات سیاسی در ایران رژیم اسلامی صورت گرفت یعنی قتل فروهرها و قتلهای زنجیره ای نویسندگان، اما آقای خاتمی هنوز اسرار این جنایات را پس از اینهمه سال فاش نکرده است و فاش کردن این اسرار نخستین گام عذرخواهی برای مقامی مسؤل در عرصه عمومی است. بعد هم ایشان در پیام خود خواستار آزادی زندانیانی شده که برانداز نیستند، یعنی امثال سهیل عربی ها (3) که با تحمل شکنجه و زندان بی مرخصی امروز باعث نجات ایشان از ممنوع التصویری رژیم اسلامی شده اند، آقای خاتمی خواستار آزادی آنها نیست و خود و رژیم اسلامی را در پاشاندن زندگی سهیل عربی که به هیچ کسی آسیب نرسانده و فقط عقایدش را در مخالفت با اسلام بیان کرده است، مسؤل نمی دانند. اگر در غرب می خواستند نظیر رژیم اسلامی با مخالفان سکولاریسم رفتار کنند، باید همه اسلامیون از جمله خود آقای خاتمی را هنگام سفر به اروپا و آمریکا به زندان می انداختند، چون همه نظرات اسلامگرایان ضد باورهایی است که جوامع آزاد بر اساس آن ساخته شده اند. بگذریم که همه 40 سال گذشته همین اصلاح طلبان که آقای سید محمد خاتمی رهبرشان است هیچگاه از حق حضور و انتخاب شدن سکولارها در مجلس و قوه قضاییه و دولت، حمایت نکردند و فقط از آراء سکولارها سوء استفاده کردند. درباره حرف و عمل اصلاح طلبان در همه این سالها زیاد بحث شده است و این عذرخواهی هم یکی دیگر از همان حرفهاست (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم مرداد ماه 1397
 August 5, 2018

 

پانویس:

 

1. رادیو فردا: محمد خاتمی: نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی نمی‌شود
https://www.radiofarda.com/a/mohammad_khatami_islamic_regime_not_collapse/29413643.html

 

2. دلیل دو رفتار متضاد اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/2195-eslahtalaban-motezaad.htm

 

3. درباره سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

4. درباره اصلاح طلبی و اصلاح طلبان

https://goo.gl/77Qkd6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH