Sam Ghandchiسام قندچي آقای دکتر یوسف اباذری متأسفانه تصور شما از دلیل شعار رضا شاه روحت شاد، غلط است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2182-yousef-abazari.htm

 

gandhi

 

امروز کلیپی از آقای دکتر یوسف اباذری در اینترنت پخش شده که نسخه ای با بخشهای اضافی از مطلبی است که ایشان در پی خیزش دی ماه 1396 منتشر کرده بودند (1). در این کلیپ آقای اباذری می گویند که دلیل شعار "رضا شاه روحت شاد" که در برخی نقاط ایران در روزهای خیزش 96 (2) به گوش می خورد، ناآگاهی نسل جوان از واقعیت زندگی سیاسی در دوران رژیم پهلوی است. در مقایسه با آقای اباذری نیز، برخی دوستان خوشبین در آن روزهای خیزش 96، این شعار را، حمایت آن جنبش از سکولاریسم رضا شاه در برابر 40 سال رژیم آخوندی، تلقی می کردند. واقعیت اما بسیار تلختر از این حرفها است. کسانیکه آن شعار یا شعار دیگری که می گفت "ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره،" را سر می دادند، در واقع در آرزوی دیکتاتور مصلحی هستند که همه این عاملان فساد و جنایت و سرکوب 40 سال گذشته را از دم تیغ بگذراند. البته مایه خوشحالی است که این جریانی که درپی انتقامجویی از سرکوبگران رژیم اسلامی است، بخش اصلی اپوزیسیون سیاسی و مدنی را در این انقلاب قرن بیست و یکمی ایران (3)، تشکیل نمی دهد، و اکثریت جوانان در اپوزیسیون کنونی در پی انتقامجویی نیستند، و نظیر زانیار مرادی ها (4) و رامین حسین پناهی ها (5) می اندیشند که مدعی هیچ فضیلت خاصی نظیر سقراط نیستند، اما همچون هیوم و کانت حقوق بشر را سرلوحه اندیشه خود قرار داده اند، تفاوتی که شوربختانه برخی از انقلابیون سال 57 که در قید حیات هستند و مدعی دانش فلسفی، هنوز بعد از 40 سال، درک نکرده اند (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم مرداد ماه 1397
July 28, 2018

 

پانویس:

 

1. کلیپی از دکتر یوسف اباذری درباره خیزش 96

https://www.facebook.com/mehrnaz.shahabi/videos/10211919346403354

https://www.facebook.com/meisam.loghman/videos/2053726878033103

 

2. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

3. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

4. در محکوميت پژاک و ستايش از زانیار مرادی!
http://isdmovement.com/2018/0718/072718/072718-Sam-Ghandchi-Detesting-and-Admiring.htm
http://www.ghandchi.com/2178-zanyar-moradi.htm 

 

5. درباره رامین حسین پناهی

https://goo.gl/VU8p7N

 

6. قانون و ایران: فضیلت یا حقوق
http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm
Iran & Law: Virtue or Rights
http://www.ghandchi.com/295-Law.htm 


 


 
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH