Sam Ghandchiسام قندچي خاطره ای از پیروزی ایران بر آمریکا در جام جهانی فوتبال 1998
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2131-soccer-iran-us.htm

 

us-iran-1998-soccer

 

شخصاً درباره فوتبال چیزی نمی دانم که نظری دهم ولی می دانم که امروز مسابقه ایران و پرتغال در جام جهانی 2018 است. در 37 سال گذشته سه سفر یک ماهه برای دیدار با خانواده به ایران داشتم، بار اول در تابستان 1995، بار دوم در تابستان 1998 و بار سوم هم در آستانه نوروز 2014 بود (1). وقتی در تابستان 1998 به ایران رفته بودم سفری به مشهد داشتم و دست برقضا درست وقتی آنجا بودم که مسابقه فوتبال ایران و آمریکا در جام جهانی برگزار شد که ایران یک بر هیچ بر آمریکا، پیروز شد. شب بود و مردم برای ابراز شادی و خوشحالی به خیابانها ریخته بودند. اتومبیلی که سوار آن شده بودم که دور شهر مشهد بگردم وسط جمعیت مجبور شد که توقف کند و شیشه اش را پایین کشید و راننده داد زد "مرگ بر آمریکا" که بیشتر شوخی بود، هرچند بی جا. دیدم همه مردمی که در خیابان در حال شادی بودند به راننده اتومبیل نگاهی تحقیرآمیز کردند. واقعا ً دیدنی بود که شادی مردم چقدر متمدنانه بود. همین چند روز پیش هم هنگام شکست ایران در مسابقه با اسپانیا، روحیه متمدنانه را در رفتار بازیکنان ایران هنگام خداحافظی با بازیکنان اسپانیا، می شد دید. حالا روز گذشته مقاله ای دیدم که یک تجزیه طلب که با او هیچ آشنایی ندارم، در نشریات اپوزیسیون در توصیف روحیات ایرانیان، منتشر کرده است (2). شاید آنچه او بیان کرده موج بعدی نفرت پراکنی است که هدیه قومگرایان برای ایرانیان قرار است باشد، همانطور که در 40 سال گذشته کوکلاکس کلان اسلامی (3) تلاش کرده تا جامعه ایران را به سوی دوران پیشامدرن به عقب بکشد و در این سالها موجی از نفرت پراکنی را با شعار "مرگ بر آمریکا" راه انداخت که قربانیانش هم ایرانیان بودند، وگرنه تا آنجا که مردم ایران موضوع بحث باشند در همه مراسم شادی بعد از مسابقات فوتبال حتی در همین 40 سال رژیم اسلامی در سطح متمدن ترین ملتها رفتار کرده اند و چند پیام بد و بیراه به لیون مسی نماد رفتار ایرانیان نبوده است. اسلامگرایان و قومگرایان هم بهتر است روانشناس همه مردم ایران نشوند و بیشتر از رفتار خود بگویند که نماد ایرانیان نیستند و دو جریان ایدئولوژیک ارتجاعی نظیر کوکلاکس کلان هستند که با قول مدینه فاضله اسلامی و مدینه فاضله قومی، می خواهند ایران را به عقب بکشند و بنام عدالت اجتماعی 40 سال است بلای جان ما شده اند (4) و اگر در 40 سال گذشته اسلامگرایی نفس ما را بند آورده در چند سال اخیر قومگرایی همان نقش ارتجاعی را تسریع کرده است. و جزییات نوشته آن فرد که لینک آن در پانویس آمده نشان می دهد حتی سواد در سطح دبیرستان آمریکا یا ایران را ندارد و امیدوارم در هر کشوری که ساکن است یا می خواهد ساکن باشد، دستکم سطح سوادش را بالاتر ببرد پیش از آنکه بخواهد تئوری جامعه شناسی در مورد رفتار ایرانیان، ارائه کند. صفحه حوادث روزنامه ها در همین آمریکا بعد از 223 سال پیروزی رژیم دموکراتیک، همچنان پر از صدها مورد قتل و جنایت است و این نشان دموکراسی است که کمبودهای جامعه را بدون سانسور منعکس می کند، وگرنه هر خبر تجاوز یا قتل را نمی شود بعنوان خبری با اهمیت سیاسی ارزیابی کرد ولی آزادی به این معنی است که نباید بنام به اصطلاح حمایت از مردم، اخبار را سانسور کرد آنگونه که برخی در اپوزیسیون یکی دو هفته پیش چنین توصیه ای حتی به رژیم اسلامی در ارتباط با خبر تجاوز گروهی در بلوچستان ایران می کردند. با اینحال باید آگاه بود که خبرهای مرتبط با جداسازی سیاهپوستان نظیر باسینگ در آمریکا اهمیت سیاسی داشتند و خبرهای مربوط به حجاب اجباری در ایران همینگونه هستند و رسانه هایی که مدعی سیاسی بودن هستند باید در درجه نخست بر دومی ها تأکید کنند و اجازه ندهند رژیم اسلامی از روزنامه ها و تلویزیونهای سیاسی صفحه حوادث درست کند که در همه جوامع وجود دارند و باید از آزادی مطبوعات برای انعکاس همه خبرها حمایت کرد و واقعیت هم این است که چه در آمریکا، چه در ایران زمان شاه و چه در ایران جمهوری اسلامی خبرهای صفحه حوادث اساساٌ با مانعی برای انتشار روبرو نمی شدند. همچنین درست است که با تکیه بر اخبار صفحه حوادث روزنامه های عادی می توان قضاوتهای اجتماعی در مورد جوامع کرد اما تخصص لازم را این آقای تجزیه طلب بیسواد ندارد که در مورد ایرانیان تئوری داده است وگرنه هر آنچه را معیار قرار داده به راحتی می توان اخبار مشابهی در مورد پیشرفته ترین کشورها نظیر آمریکا و سوئد هم پیدا کرد. اما در مورد خبرهای رفتار با مردم توسط رژیم که باید مورد توجه رسانه های سیاسی قرار گیرد مثلاً همین دیروز درباره رفتار رژیم اسلامی دوست عزیز آقای بهروز سورن با تحقیقات، مطلبی نوشته اند (5)، که می تواند سرمشقی برای رسانه هایی نظیر صدای آمریکا و بی بی سی باشد. امیدوارم 40 سال بعد مجبور نشویم شاهد گزارشهای مشابه از عملکرد تجزیه طلبان در نقاطی باشیم که با دروغ پردازی های امروز برایشان نوید دموکراسی به ما می دهند همانگونه که زمانی خمینی با همین دروغ پردازی ها نوید عدالت در رژیم اسلامی را به مردم ایران داد (6).

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم تیر ماه 1397
June 25, 2018

 

پانویس:


1. دربارهء سه سفر به ایران
http://isdmovement.com/2017/0617/060217/060217.Sam-Ghandchi-My-three-trips-to-Iran.htm

 

2. هادی صوفی زاده: چرا تجزیە ایران بهترین گزینە است؟
http://www.iranglobal.info/node/66701
http://news.gooya.com/2018/06/post-16090.php

 

3. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

4. قومگرایی و اسلامگرایی نتایج سقوط کمونیسم هستند
http://www.ghandchi.com/2130-ethnicism-islamism.htm
Ethnicism and Islamism are Results of Fall of Communism
http://www.ghandchi.com/2130-ethnicism-islamism-eng.htm

 

5.  بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 73 : چهل سال اعدام, چهل سال سرکوب و شکنجه و ترور
https://goo.gl/okP39v
http://www.gozareshgar.com

 

6. هادی صوفی زاده: چرا تجزیە ایران بهترین گزینە است؟
http://www.iranglobal.info/node/66701
http://news.gooya.com/2018/06/post-16090.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH