Sam Ghandchiسام قندچي بحثهای بی اساس درباره دریافت کمک خارجی در خدمت رژیم اسلامی است، ویرایش دوم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2112-foriegn-aid.htm

 

statue-of-liberty

 

سالها پیش در بحثی مفصل در مورد دریافت کمک خارجی برای اپوزیسیون، گفته شد که اصل موضوع، بدون قید و شرط بودن و شفافیت است تا در صورت خوش خدمتی احتمالی گیرنده ی کمک خارجی، مردم حواسشان باشد و یقه بگیرند (1). دو هفته پیش دوباره به روشنی به انگلیسی و فارسی توضیح داده شد که بهترین شکل کمک خارجی به اپوزیسیون ایران در شرایط کنونی چیست (2). اما عده ای یا ناآگاهانه و یا از روی غرض بحثهایی بی اساس را درباره گرفتن کمک خارجی راه انداخته اند که جدا از نیت آنها، عملاً به رژیم اسلامی سرکوبگر حاکم بر ایران در این وضعیت یاری می رساند، و خدمتی به مردم و اپوزیسیون نیست. مثلاً می گویند از عربستان نباید کمک مالی دریافت کرد چون عربستان حقوق بشر را بیش از ایران سرکوب می کند. مگر فرانسه که به انقلابیون آمریکا برای پیروزی در انقلاب 1775 علیه بریتانیا کمک کرد، حقوق بشر را بیشتر از بریتانیا رعایت می کرد؟ مگر 14 سال بعد، در خودِ فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 علیه جنایات حقوق بشری همان رژیم فرانسه که به انقلابیون آمریکا کمک کرده بود، صورت نگرفت، که سند تاریخی "اعلامیه حقوق انسان و شهروند" ثمره آن انقلاب در فرانسه است. حتی مجسمه آزادی (3) را برای آمریکای انقلابی همان رژیم بسیار مرتجعی که پیش از انقلاب کبیر در فرانسه حاکم بود، ساخته است. در نتیجه مهم نیست که کمک کننده به مردم و اپوزیسیون مترقی و دموکراتیک ایران، حتی شیطان باشد، بحث این است که گیرنده باید اولاً شفاف باشد و ثانیاً باید کمک خارجی را بدون و قید و شرط دریافت کند، و اگر به مردم در این دو مورد دروغ گفته باشد، باید که افشا شود. این درسی است که از انقلابیونی نظیر توماس جفرسون می توان در این زمینه آموخت یعنی شفافیت و بدون قید و شرط بودن کمک خارجی. لازم به یادآوری است که به همین دلیل در زمان انقلاب کبیر فرانسه، جفرسون و دولت انقلابی آمریکا تعهدی نداشتند که از رژیم استبدادی حاکم بر فرانسه حمایت کنند چون 14 سال پیش از آن، قبول کمک از رژیم حاکم بر فرانسه در انقلاب 1775 آمریکا، بدون قید و شرط بود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم خرداد ماه 1397
June 17, 2018

*نسخه نخست این نوشتار در تاریخ یازدهم بهمن ماه 1396 نوشته و منتشر شد.

 

پانویس:

 

1. دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm

http://www.ghandchi.com/925-foreign-help.htm

 

2. به جای تحریم علیه ایران، چگونه به اپوزیسیون کمک کنیم
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions.htm
Instead of Sanctions against Iran; How to Help Opposition
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions-english.htm

 

3. تصویر مجسمه آزادی در نیویورک

http://www.ghandchi.com/statue-of-liberty-1462952329W7G.png

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH