Sam Ghandchiسام قندچي دکتر هنگامه شهیدی، قوه قضاییه و اپوزیسیونی که در عالم هپروت سیر میکند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2098-hengameh-shahidi-sadegh-larijani.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/ctb35Z

  

hengameh-shahidi-sadegh-larijani

 

در چند روز گذشته درباره موضوعات مورد توجه اپوزیسیون ایران بحث شد. واقعیت این است که بسیاری از آنچه در خارج کشور حتی وقتی از سوی فعالین سکولار دموکرات داخل کشور مطرح می شود بحثهای سیاسی و نظری جاری در داخل ایران نیست و آن دسته از فعالین داخل نیز که با خارج تماس دارند بیشتر توجه شان به بحثهای جاری در خارج است تا آنچه در داخل ایران به واقع موضوعات جاری است. یکی از مهمترین دیالوگهایی که در تاریخ ایران در رابطه با قوه قضاییه مطرح شده در چند هفته اخیر در توییتر خانم دکتر هنگامه شهیدی (1) در جریان است که با تلاش شبانه روزی ایشان ادامه دارد اما اپوزیسیون ایران توجهی جدی به این بحثها نشان نداده و یکی دو کامنت بی محتوا از سوی برخی نحله های سیاسی ایرانی با هشتگ های نامرتبط از سوی کسانی که کمترین دانش را درباره فقه، شریعت و قضا دارند فقط بخاطر تبلیغ برای جریان سیاسی خاص خود، درج شده است. خانم دکتر هنگامه شهیدی تحت تعقیب است اما مطمئناً اگر قوه قضاییه می خواست فوراً ایشان را بازداشت کند، راهش را پیدا می کرد، و از دیدگاه این قلم آیت الله صادق لاریجانی (2) نیز تا حدی در این مورد مشخص، بردباری نشان داده که امر خوبی است. اما اصل دیالوگ مرا به یاد کشمکش های فکری در درون کلیسای کاتولیک بعد از چالش پروتستانها می اندازد. همه درباره خوبی های اصلاح طلبان پروتستان در اروپا زیاد شنیده اند اما کمتر کسی درباره خشکمغزی و افکار ارتجاعی امثال لوتر می دانند. در مقایسه همه در مورد محاکمه گالیله و انکیزاسیون کلیسای کاتولیک و محاکم تفتیش عقاید شنیده اند اما کمتر کسی درباره بحثهایی که در کلیسای کاتولیک امثال سن توماس آکویناس و ویلیام اوکام مطرح کردند که به رشد سکولار دموکراسی در آینده اروپا کمک کرد، آگاهی دارند. دشمن اصلی سکولاریسم در اروپا اصلاح طلبان پروتستان بودند و نه کاتولیکها و افکار امثال مارتین لوتر نه تنها ارتجاعی و ضد علم بود بلکه در ضدیت کامل با زمینی نگاه کردن به موضوعات اجتماعی و سیاسی بود (3). در واقع دیالوگی که خانم دکتر هنگامه شهیدی با قوه قضاییه آغاز کرده، زمینی نگاه کردن به موضوعات قضایی است که در نقطه مقابل دیدگاه های اصلاح طلبان قرار دارد. درست است که خانم دکتر هنگامه شهیدی از پیشینه اصلاح طلبی و اعتدال گرایانی نظیر آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی می آید، اما این دیالوگ، فراتر از آن پیشینه است و کل دیدگاه قضایی واپسگرا را به چالش می کشد که به رژیم اسلامی محدود نیست و بسیاری از مباحثی که مطرح می شود در قوه قضاییه ایران در زمان رژیم شاه هم مسأله بودند. ای کاش اپوزیسیون ایران بیشتر به این دیالوگ بسیار مهم و سودمند که میان خانم دکتر هنگامه شهیدی و آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران آغاز شده، توجه کنند و امیدوارم این دیالوگ ادامه پیدا کند و با بازداشت خانم دکتر هنگامه شهیدی پایان نپذیرد. شخصاً هیچگونه تماسی با دو طرف این دیالوگ ندارم و صرفاً آن را در اینترنت پیدا کرده و دنبال کرده ام (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم خرداد ماه 1397
June 12, 2018

 

پانویس:

 
1. درباره دکتر هنگامه شهیدی

https://goo.gl/ctb35Z

 

2. درباره آیت الله صادق لاریجانی

https://goo.gl/g4nG4x

 

3. اصلاح طلبان بیشتر ضد سکولار هستند-ویرایش دوم (و بحثی درباره لوتر)
http://www.ghandchi.com/1259-eslaahtalabi-bishtar-zede-secular.htm

 

4. توییتر دکتر هنگامه شهیدی

https://twitter.com/hengamehshahid2

هشتگ #گزارش_مدیریت۹ساله

https://twitter.com/hashtag/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%B9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87?src=hash

هشتگ #ق_ق

https://twitter.com/hashtag/%D9%82_%D9%82?src=hash  

هشتگ #آملی_لاریجانی

https://twitter.com/hashtag/%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C?src=hash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH