Sam Ghandchiسام قندچي تفاوت فعالان سیاسی و مدنی و ژورنالیستها در اراده ایجاد تغییر است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2023-eraadehe-taghiir.htm

 

eraadehe-taghiir

 

درباره موضوع اراده ایجاد تغییر در جنبش سیاسی و مدنی ایران در گذشته مفصل بحث شده است (1). این قلم یک ژورنالیست هستم و نه فعال سیاسی یا مدنی. حدود 25 سال پیش لیستی اینترنتی به زبان انگلیسی برای بحث خبرهای ایران تشکیل داده بودم. اولین خبری که مانند اکثر خبرهای ایران افشاگر جنایات رژیم هم بود خیلی بحث شد و همه به اجماع رسیدند. یک عضو لیست بعد از تمام شدن بحثها پرسید خوب حالا چه اقدامی می کنیم؟ پاسخ داده شد که بحث بعدی موضوع دیگری است چرا که هدف لیست ارائه و بحث اخبار بود و بس. آن فرد هم از لیست بیرون رفت و حق هم داشت. آن لیست در واقع از جمعی از علاقمندان به خبر تشکیل می شد و حتی افشای رژیم هدف آن نبود به رغم آنکه بسیاری از خبرهای ایران در واقع افشای رژیم است و به همین دلیل هم سانسور زیادی در ایران ضد خبر وجود دارد. قصد مشترکین از عضویت در لیست مورد اشاره تبادل نظر درباره اخبار ایران بود، در حالیکه یک فعال سیاسی یا فعال مدنی هدفش ایجاد تغییر است هرچند نظیر ژورنالیستها به اخبار توجه می کند و نظیر ژورنالیستها از رویدادهای ایران و جهان تحلیل می کند؛ و حتی هم ژورنالیستها و هم فعالان سیاسی و مدنی روزنامه منتشر می کنند و تارنماهای خبری و تحلیلی دارند. آنچه در ایرانِ امروز واقعیت دارد این است که جریاناتی که در خارج و داخل کشور بعنوان رهبری اپوزیسیون خوانده می شوند، در 40 سال گذشته واقعاً رهبر حرکتهای مردمی در ایران نبوده اند و حتی در جنبش سبز، رهبری واقعی رهبرانی نامریی بودند همانطور که در همان آذرماه 1388 بحث شد (2)، با اینحال متأسفانه آنهایی که رهبران نامرئی حرکتهای مردمی در ایران چه در جنبش سبز و چه در خیزش 96 بوده اند، عملاً وقتی به رویدادهای سیاسی و مدنی ایران می پردازند، در زاویه برخوردشان، چندان تفاوتی با ژورنالیستها دیده نمی شود، و به همین دلیل وقتی در جامعه ما موضوع تشکیلاتها و سازمانها برای آینده ایران مطرح می شود بازهم همان جریاناتی که در 40 سال گذشته بعنوان رهبری اپوزیسیون خوانده شده اند پیش چشم می آیند در صورتیکه اگر آنها می توانستند رهبری جنبش مردم ایران را انجام دهند در 40 سال گذشته کرده بودند وقتی می دانیم حتی یک تظاهرات با اعلام این نیروها در ایران صورت نگرفته است (3). حتی اگر رهبران اعلام شده جنبش سبز در همان زمان، رهبر واقعی آن جنبش بودند، پس از حصر می توانستند اعلام تظاهرات یا اقدام دیگری برای خروج از بن بست کنند، که نتوانستند. منظور توهین به آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نیست که همه این سالها شجاعانه مقاومت کردند بلکه منظور این است که رهبران واقعی جنبش مردم در همه این سالها افراد و نیروهای دیگری بوده اند که متأسفانه نخواسته اند در قامت تشکیلات و سازمانهای رهبری کننده جنبش مردم به صحنه آیند و شاید این مسأله، اصل بحث اراده ایجاد تغییر در انقلاب قرن بیست و یکمی ایران است (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم اردیبهشت ماه 1397
April 28, 2018

 

پانویس:

 

1. اراده ایجاد تغییر

https://goo.gl/FQnxh4

 

2. رهبری نامرئی جنبش دموکراسی خواهی ایران - این مقاله در بیست و سوم آذرماه 1388 نوشته شده است
http://www.ghandchi.com/599-Invisible.htm

 

3. چهل سال از 1357 گذشت چه حرف تازه ای برای مردم داریم
http://www.ghandchi.com/2015-ahzaabe-e-emrooz.htm

 

4. "انقلاب 21 ایران" 
https://goo.gl/w5rMvF

 


 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH