Sam Ghandchiسام قندچي خبر غیرموثق پیدا شدن مومیایی منتسب به رضا شاه سؤالی است در مورد آینده مقبره آیت الله خمینی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2020-rezashah-khomeini.htm

rezashah-khomeini

 

در چند روز گذشته خبر غیرموثق پیدا شدن مومیایی منتسب به رضا شاه موضوع بحث گسترده ای در میان ایرانیان شده است (1). شاید از دیدگاه ناظری خارجی عجیب جلوه کند که چرا خبری مبنی بر کشف بقایای جسدی تاریخی باید این اندازه جنجال برانگیز باشد و یا حداکثر ممکن است تصور شود که رضا شاه مظهر دولتی سکولار و مدرن در ایران بوده زمانی که از جمله بی حجابی زنان نه تنها آزاد بود بلکه حتی اجباری شد، و تمایل امروز جامعه ایران به سکولاریسم و واقعیت سرکوب 40 ساله بی حجابی (2)، باعث محبوبیت کنونی رضا شاه است. البته در عین حال جامعه کنونی ایران بسیار دموکراسی خواه است و مطمئناً رضا شاه نماد دموکراسی خواهی نبود، با اینحال این رویداد در کانون توجه همه مردم و اپوزیسیون دموکراسی خواه قرار گرفته است. بنظر می رسد با آغاز انقلاب 21 ایران (3)، موضوع تصمیم گیری در مورد مقبره آیت الله خمینی بزودی در برابر ملت ایران قرار خواهد گرفت. می دانیم پس از پیروزی انقلاب 1357 مقبره رضا شاه توسط حجت الاسلام صادق خلخالی ویران شد و چنان کاری نمی توانست بدون رضایت آیت الله خمینی انجام شده باشد و اعتراض چشمگیری هم از سوی مردم و اپوزیسیون در آن زمان نسبت به این اقدام خشونت آمیز و وحشیانه نشد. در نتیجه آیا پس از پیروزی انقلاب 21 اقدام مشابهی در مورد مقبره آیت الله خمینی صورت خواهد گرفت. این سؤالی است که ملت ایران دیر یا زود باید پاسخ دهد. شخصاً معتقدم که نباید مقابل به مثل کرد و باید مقبره آیت الله خمینی را بعنوان بنایی که یادآور دورانی تلخ در تاریخ ایران است، حفظ کرد. دورانی که نه تنها استبداد تشدید شد بلکه به جدایی حکومت و مذهب که دستاورد انقلاب مشروطه ایران بود و در دوران پهلوی باعث شکوفایی سرزمین ما شده بود، پایان داده شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم اردیبهشت ماه 1397
April 25, 2018

 

پانویس:

 

1. #رضا_شاه

https://goo.gl/U5ZAi4

 

2. حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلان و سياست جداسازی
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm

 

3. "انقلاب 21 ایران"
https://goo.gl/w5rMvF

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH