Sam Ghandchiسام قندچي آقای حسن روحانی ضعیف کٌشی سهیل عربی و رامین حسین پناهی و حمله سایبری به ایرانسکوپ دات کام را متوقف کنید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2007-rouhani-cyberattack.htm

 

حسن روحانی

 

آقای حسن روحانی رییس جمهوری ایران،

 

سه ماه پیش مقاله "چطور درباره گوانتانامو معترضیم اما درباره رامین حسین پناهی در زندان سنندج سکوت می کنیم" (1)، منتشر شد. منظور مقاله هم به روشنی عوامل رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی در خارج کشور بودند که هنجره شان را برای زندانیان قاتل القاعده در زندان گوانتانامو پاره می کردند، اما امروز حتی یک خط در دفاع از زندانیان سیاسی نظیر سهیل عربی (3) و رامین حسین پناهی (4) نمی نویسند که حتی یک آدم را هم زخمی نکرده اند تا چه رسد به آنکه کسی را کشته باشند و با اینحال رامین را در بیدادگاه سنندج به اعدام محکوم کرده اند و دیوان عالی در قم هم دو روز پیش حکمش را تأیید کرد بجای آنکه باطل کند. در چند روز اخیر که توفان توییتری در حمایت از رامین حسین پناهی راه افتاده و ایرانسکوپ در آن شرکت کرده، ایرانسکوپ دات کام مورد حمله سایبری رژیم اسلامی شما قرار گرفته است. البته تعجب ندارد، حتی در خارج کشور هم هدفهای شما نیروهای مردمی هستند. شعار درباره تل آویو خیلی می دهید اما جرئت ندارید با اسراییل طرف شوید؛ شما ضعیف کٌش هستید. اگر شما را هم در آمریکا بخاطر ابراز عقاید اسلامی، نظیر سهیل عربی که بخاطر ابراز عقاید ضد اسلامی در ایران به زنجیر کشیده اید، به زندان می انداختند، می فهمیدید که به زندان افتادن بخاطر ابراز عقیده یعنی چی. اگر مأموران شما را در اروپا که حتی آدم کشته اند، اعدام کرده بودند، می فهمیدید اعدام رامین حسین پناهی که هیچ کسی را نکشته، چه جنایتی خواهد بود. در همه این سالها، سایتهایی نظیر سایت این قلم را فیلترکرده اید که حتی بودجه تولید فیلترشکن ندارم در حالیکه با این کار خودتان، سایتهای فارسی زبان دولتهای قدرتمند جهان را تقویت کردید که می توانند میلیونها آدرس پراکسی درست کنند و راه حلهای ماهواره ای راه اندازی کنند و چه خوب که بکنند که کمکی به سایتهای نیروهای مردمی نظیر تارنمای این قلم نیز هست، اما باید به جهانیان گفت که رژیم شما ضعیف کٌش است. در ایران سهیل عربی ها و رامین حسین پناهی ها را هدف می گیرید اما از احمدی نژاد ها (4) می ترسید و در خارج هم نیروهای مردمی را هدف می گیرید و از دولتهای اسراییل و آمریکا می ترسید. واقعاً این کارهای رژیم شما هرچه بیشتر نشان می دهد که از مردم نیستید وگرنه اقلاً یک حرف علیه قوه قضاییه در ارتباط با شکنجه سهیل عربی و حکم اعدام رامین حسین پناهی گفته بودید و فقط ژست مردمی نمی گرفتید.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم فروردین ماه 1397
April 13, 2018

 

 

1. چطور درباره گوانتانامو معترضیم اما درباره رامین حسین پناهی در زندان سنندج سکوت می کنیم
http://www.ghandchi.com/1899-ramin-hossein-panahi.htm

 

2. سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

3. #رامين_حسين_پناهی #RaminHosseinPanahi
 https://goo.gl

https://twitter.com/search?q=%23RaminHosseinPanahi&src=typd

 

4. محمود احمدی نژاد

https://goo.gl/ZZKuXS

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH