Sam Ghandchiسام قندچي فقط جیمی کارتر نیست که می گوید ترامپ بهتر است برکنار نشود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1990-trump-impeachment.htm

 

روز گذشته آقای جیمی کارتر گفت که حتی اگر درگیر بودن دونالد ترامپ در رابطه با موضوع دخالت روسیه در انتخابات آمریکا ثابت شود بازهم بهتر است که دونالد ترامپ ایمپیچ نشود (1). امروز در آمریکا تنها آقای کارتر اینطور فکر نمی کند و بسیاری از نیروهای مترقی به همین نتیجه رسیده اند. دلیلش هم مسائل داخلی کشور است که اگر آقای ترامپ برکنار شود مایک پنس معاون کنونی ایشان، عهده دار مقام ریاست جمهوری خواهد شد که در مورد بسیاری از مسائل داخلی کشور از جمله حقوق همجنسگرایان و حق سقط جنین بسیار دست راستی تر از دونالد ترامپ است. تا آنجا هم که به مسائل بین المللی مربوط می شود، اساساً سیاست خارجی آمریکا فراتر از این است که چه کسی رییس جمهور است. در ضمن آقای کارتر یادآور می شود که آقای ترامپ در حال حاضر بسیار بیشتر توسط کنگره و نهادهای دیگر قدرت نظیر دادگاه عالی، قابل کنترل است تا آنکه رییس جمهور تغییر کند (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هفتم فروردین ماه 1397
March 27, 2018

 

پانویس:

 

1. Jimmy Carter Says Donít Impeach Trump Even If Mueller Finds Dirt on President in Russia Investigation
https://www.yahoo.com/news/jimmy-carter-says-don-t-143153584.html

 

2. همانجا

 

مطلب مرتبط

در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm  
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH