Sam Ghandchiسام قندچي آنچه مصدق می کرد را انجام دهیم نه آنکه نامش ببریم، ولی کاری دگر کنیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1971-mossadegh.htm

 

مصدق

 

در مورد مواضع سیاسی مشخص دکتر محمد مصدق در تاریخ ایران در گذشته بحث زیاد شده است (1)، اما در اینجا هدف پرداختن به موضوعی مشخص نظیر ملی شدن صنعت نفت در ایران نیست که سالگردش در همین ماه اسفند است. در واقع به تازگی گویی پس از خیزش 96 که گفتمان اصلی جامعه ایران را عوض کرد (2)، دیگر اصلاح طلبان از دوران طلایی امام خمینی چندان صحبت نمی کنند و مصدق مد روز شده است. امیدوارم بزرگداشت دکتر محمد مصدق در این مد روز کنونی به چیزی نظیر سالگردهای انقلاب مشروطیت در دوران رژیم شاه تبدیل نشود. در واقع مصدق مانند بسیاری چهره های مهم تاریخ می تواند اسمش بیاید و تاریخ سرایی در موردش انجام شود وقتی ضد آنچه او می کرد در عمل بنامش انجام شود، همانطور که ارسطوگرایان در قرون وسطی ظاهراً پیرو ارسطو بودند اما کاری که او می کرد، یعنی نگرش به طبیعت و جامعه عصر خود را انجام نمی دادند و اگر کسی مانند گالیله همان کار ارسطو را در زمان آنها در قرون وسطی انجام می داد، توسط فلاسفه کلیسا که ظاهراً پیرو ارسطو بودند، تکفیر می شد. یا مارکسیستها در قرن بیستم در شوروی، چین، آلبانی و دیگر کشورهای کمونیستی که آنچه مارکس می کرد را انجام نمی دادند یعنی کاری با درک ثروت و عدالت در جامعه قرن بیستم نداشتند ولی از مارکس پیغمبری ساخته بودند و با چماق مارکسیسم، دیدگاه های تازه و آینده نگر را سرکوب می کردند. مواظب باشیم دکتر مصدق به چنان چیزی تبدیل نشود؛ آنچه او می کرد را انجام دهیم! منظور چیست؟ همه ما امثال پزشک احمدی ها را در دوران رضا شاه به یاد داریم (3). مصدق وقتی دیکتاتوری رضا شاه بر می خاست از همان اول علیه آن بلند شد در حالیکه یک دهه پیش از آن توجه دکتر مصدق نظیر علامه دهخدا در آن سالهای بعد از استبداد صغیر، بر سکولاریسم و جدا کردن صف خود از اسلامگرایان متمرکز بود. بعد هم در دوران جنگ جهانی اول توجه دکتر مصدق به حفظ استقلال کشور معطوف بود و البته همانطور که گفته شد، در زمان خیزش رضا شاه برای پادشاهی، توجه مصدق بر خطر بازگشت استبداد متمرکز شد. اما بعد از سقوط رضا شاه در شهریور 20، دیگر توجه مصدق بر دیکتاتوری متمرکز نبود و در همه دوران ملی شدن صنعت نفت کانون توجه او دوباره بر استقلال کشور، تمرکز یافت. برخی دوستان در جنبش سیاسی امروز ایران که خطر احیا رژیم پهلوی مسأله ای جدی است، خطر بازگشت سلطنت را بی اهمیت جلوه می دهند و حتی آنرا بمثابه راهی برای رسیدن به دموکراسی در ایران مطرح می کنند همانگونه که در زمان انقلاب 1357 خطر جدی به قدرت رسیدن روحانیت را بی اهمیت جلوه می دادند و راهی برای رسیدن به دموکراسی قلمداد می کردند. این دوستان امروز نگران هستند که مبادا حقوق پادشاهی خواهان ایران ضایع شود، بجای آنکه بگویند پادشاهی در ایران نه تنها 2500 سال فرصت داشته است بلکه مشخصاً پادشاهی پهلوی 57 سال فرصت داشت و استبداد ارائه داد و حتی در همین آمریکا در 39 سال گذشته، ادامه جریان پادشاهی پهلوی در خارج به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، ادامه انحصار طلبی و استبداد در عمل، و البته دموکراسی در حرف، بوده است (4)، که دومی موضوع تازه ای نیست و شاهدخت اشرف پهلوی در دوران شاه نیز همیشه از حقوق بشر در سازمان ملل سخن می گفت. همچنین جمهوری اسلامی یعنی حکومت اسلامی نیز 39 سال فرصت در ایران داشته است، ولیکن در عمل دست و پا بریده و سنگسار کرده و امروز هم برخوردش با معترضان بلند کردن شمشیر قصاص است (5). اما یک عده متقلب با حمله به جمهوری اسلامی که خلافت اسلامی است و در واقع نوعی سلطنت است و نه جمهوری، می خواهند مردم را فریب دهند تا جمهوری سکولار و دموکراتیک را بی اعتبار کنند آنچه در کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه قرن هاست برقرار است، و بهترین دموکراسی در تاریخ بشریت بوده است. در این میان جمهوری سکولار دموکرات در کل تاریخ ایران در هیچ نقطه کشور حتی 2 سال فرصت حیات نداشته و با این وجود در مورد خطرات دیکتاتوری در جمهوری سکولاری نظیر ترکیه اردوغان و عراق صدام حسین، شوروی استالین و چین مائو، خود ما جمهوریخواهان سکولار دمکرات بیش از هرکس گفته و نوشته ایم، وقتی پادشاهی خواهان ایران حتی در آمریکا درباره اعمال پرویز ثابتی ها در رژیم پهلوی که در همین آمریکا تا به امروز زندگی می کنند، یک افشاگری خشک و خالی در همه این سالها نکرده اند. به عبارت دیگر ما به رغم جمهوریخواهی، اینهمه نقد از جمهوری های سکولار در کشورهای دیگر کرده ایم، وقتی جمهوری سکولار هیچ فرصتی در ایران نداشته، یعنی به جای آنکه کسانیکه در گذشته از پادشاهی پهلوی یا حکومت اسلامی حمایت کرده اند به جمهوری سکولار و دموکراتیک حق بدهند که آلترناتیو کشور است، گویی برعکس شده و اینکار امتیاز دهی بی مورد به سلطنت طلبان به دلیل امکانات مالی و رسانه ای آنها در خارج، در بسیاری موارد در چند ماه اخیر زیر نام مصدق انجام می شود، و مشمئز کننده است. مطمئناً این کاری نبود که اگر مصدق در زمان ما زنده بود، انجام می داد و به رغم از دست دادن محبوبیت، همیشه خطری که در برهه های زمانی مختلف کشور را تهدید می کرد، مورد توجه آن بزرگوار بود هرچند شوربختانه اوضاع دنیا و ایران این فرصت را به او و دکتر فاطمی نداد که اولین جمهوری سکولار دموکرات را در ایران برپا کنند و این فرصت برای نسل کنونی پیش آمده است که مواظب باشیم با ترفندهایی نظیر رفراندوم از دست نرود (6) و درباره جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار بیشتر برای مردم ایران توضیح دهیم (7). ضمناً بعضی افراد ناآگاه یا متقلب دوست دارند عکسی از دکتر مصدق و شاه اینجا و آنجا منتشر کنند که گویی مناسباتی بسیار حسنه داشته اند، واقعیت مناسبات دموکراسی خواهان و رژیم پهلوی چنین نبوده است، و جدا از آنکه تاریخ ایران بعد از انقلاب 1357 چگونه رقم خورده است، نباید تصویر کاذبی در مورد گذشته ایران ارائه کرد که یک بار همین دادن تصویر کاذب از دوران پیش از رضا شاه توسط اسلامگرایان، انقلابیون سال 1357 را گمراه کرد و دنبال آیت الله خمینی راه افتادند (8). دروغهای تازه در مورد دوران پیش از جمهوری اسلامی، زیر نام مصدق، در کنار هزار دروغ دیگر در این مد روز شدن دکتر مصدق در این روزها، غیر قابل انکار است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم اسفند ماه 1396
March 13, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره دکتر محمد مصدق

https://goo.gl/uUe12h

Dr. Mohammad Mossadegh

https://goo.gl/woUKmm

 

2. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

3. امنیتی های ایران، از پزشک احمدی و ساواک تا بازجویان ستار بهشتی و محمد راجی
http://www.ghandchi.com/1965-mohammad-raji.htm

 

4. درباره شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/4MggtR

About Prince Reza Pahlavi

https://goo.gl/oXLZsF

 

5. محمد ثلاث فوراً محاکمه می شود اما مأموران ناجا به رغم ارتکاب قتلهای ناشی از خشونت پلیس آزادند
http://www.ghandchi.com/1969-mohammad-salas.htm

 

6. درباره رفراندوم

https://goo.gl/PfKz3Z

 

7. درباره جمهوری آینده نگر
https://goo.gl/wbsfSw
About Futurist Republic
https://goo.gl/6XFUoi

 

8. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH