Sam Ghandchiسام قندچي پیشنهادی به شاهزاده رضا پهلوی در مورد هواداران هموفوبیک احیاء سلطنت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1931-rp-homosexuals.htm

 

شاهزاده رضا پهلوی،

 

در همه این سالها در خارج کشور در میان هواداران نحله های مختلف اپوزیسیون بیشترین تعداد افراد هموفوبیک را در میان هواداران شما دیده ام که گوی سبقت را از سربازان گمنام امام زمان در حمله به همجنسگرایان (1) ربوده اند و حملات ضد حقوق بشری آنها مرا به یاد عباراتی می اندازد که شکنجه گران کهریزیک در دوران جنبش سبز به کار می بردند.  دو ماه پیش مقاله ای از این قلم منتشر شد تحت عنوان "مفعول بودن دوست پسر رضا ضراب چرا برای نویسنده ای مدعی اپوزیسیون مسأله ساز است" (2) و یکی از هواداران شما که پشت نام مستعار "سیروس هخامنش" (3) پنهان شده، این کامنت را در فیسبوک گذاشته بود: "انگار خیلی دردت گرفته! نکنه خودت هم از همین گروهی!" (4). البته چنین رفتار بیمارگونه نسبت به همجنسگرایان را از سوی هواداران پادشاهی، فقط در اینترنت ندیده ام و در لوس آنجلس و واشنگتن هم در میان هواداران شما در هر مجلسی جوکهای مشمئزکننده در مورد دگرباشان جنسی، نُقل مجلس است. با اینحال باید اذعان کرد این عقب ماندگی در میان ایرانیان خارج مخصوص هواداران شما نیست اما بیشترین سهم هموفوبها را بعد از اسلامگرایان، در میان هواداران پادشاهی می توان یافت. چرا شما که خیلی علاقمند به رهبری مردم ایران هستید فعلاً که در همین آمریکا زندگی می کنید برای آموزش هوادارانتان در مورد هموفوبیا کلاس نمی گذارید. شاید این خدمتی باشد که بتوانید عملاً در خدمت رشد آگاهی بخشی از مردم ایران انجام دهید. باور کنید در داخل کشور سطح آگاهی مردم نسبت به همین موضوع همجنسگرایی بسیار بالاتر از جامعه ایرانی لوس آنجلس است و مسأله در ایران رژیم حاکم است در حالیکه اینجا در لوس آنجلس هواداران شما در یکی از پیشرفته ترین نقاط جهان که ازدواج همجنسگرایان قانونی است زندگی می کنند و هنوز چنین رفتاری را با هموطنان دگرباش خود دارند و مضحک است که مدعی دفاع از حقوق بشر نیز هستند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم بهمن ماه 1396
February 12, 2018

 

پانویس:

 

1. همجنسگرایان

https://goo.gl/TNE7w1

  

2. مفعول بودن دوست پسر رضا ضراب چرا برای نویسنده ای مدعی اپوزیسیون مسأله ساز است
http://www.ghandchi.com/1811-gays-mafool.htm

 

3. حساب کاربری هوادار پادشاهی با نام مستعار سیروس هخامنش در فیسبوک

https://www.facebook.com/cyrus.hakhamanesh

 

4. کامنتی در فیسبوک در مورد همجنسگرایان در شانزدهم ماه دسامبر 2017 از طرف هوادار پادشاهی با نام مستعار سیروس هخامنش

https://www.facebook.com/Iranglobal.info/posts/1789332231131477

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH