Sam Ghandchiسام قندچي افشاگری بسیار مهم مهدی کروبی درباره مافیای جمهوری اسلامی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1908-mehdi-karroubi.htm

 

mehdi-karroubi

 

امروز حجت الاسلام مهدی کروبی (1) بیش از یکماه بعد از آغاز خیزش 96 (2) مطلبی را تحت عنوان  "نامه سرگشاده کروبی به خامنه‌ای: نظام در سراشیبی قرار گرفته است"(3) درباره رویدادهای یکماه اخیر ایران از حصر خانگی، منتشر کرده است. در نامه افشاگری تازه ای درباره رژیم شده و آنهم اینکه در انتخابات 1384 نیز تقلب صورت گرفته بوده و از سوی دولت وقت یعنی دولت سید محمد خاتمی پوشانده شده و اصلاح طلبان در آنزمان به مردم دروغ گفته اند. البته عده ای از اصلاح طلبان از این افشاگری و کلاً از سخن گفتن مهدی کروبی ناراحتند و می گویند این کار به تلاشهای آنها برای پایان دادن به حصر خانگی آقای میرحسن موسوی، آقای مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، لطمه زده است. به یاد آوریم که فرزاد کمانگر (4) آن بیگناهی که به اتهام دروغین اقدام مسلحانه اعدام شد و رژیم هیچگاه برای این جنایت پوزش خواهی نکرد، نه در حصر بلکه در زندان بود و بازهم هر روز از زندان، جنایات رژیم را افشا می کرد و بالاخره هم اعدام شد، حالا این سه نفر رهبران جنبش سبز که همه این سالها در حصر خانگی نگهداشته شدند می توانند برای رژیم نقش رهبر اپوزیسیون بازی کنند که از طریق حرف زدن با اینها به اصطلاح با خیزش 96 مذاکره شود (5). اما آیا این افشاگری از مافیای جمهوری اسلامی دیگر اصلاً برای دختران خیابان انقلاب که زندگی خود را به کف دست گذشته اند اهمیتی دارد، که رهبران جنبش سبز را برای مذاکره در مورد خیزش 96 نماینده خود بدانند؟ وقتی جنبش سبز برخاست سکولار دموکراتهای ایران فوراً از آن حمایت کردند اما بیش از یکماه از خیزش 96 گذشته و تازه رهبران جنبش سبز فهمیده اند که خبری شده، در حالیکه یکماه فرصت داشتند از خیزش نسل حاضر، حمایت کنند. چطور وقتی انتخابات های جمهوری اسلامی برگزار می شود فوراً رهبران جنبش سبز، در حصر خواستار صندوق رأی می شدند تا رأی دهند اما برای خیزش 96 که جدی ترین حرکت در برابر همین مافیای قدرتی است که آنها می گویند می خواهند افشا کنند، یکماه طول کشیده که حتی لفظاً حمایت کنند وقتی در عمل اصلاح طلبان در رکاب رژیم هستند (6). ابداً منظور این نیست که سه رهبر اصلاح طلب را که در حصر خانگی هستند متهم به خیانت به جنبش کنیم. خیر آنها خیانت نکردند و آقای مهدی کروبی برای قربانیان جنایات کهریزیک در برابر صاحبان قدرت رژیم اسلامی، ایستادگی کرد اما دیگر مردم ایران از اصلاح طلبی (7)، عبور کرده اند. به یاد حرفهای برخی هواداران چپی اصلاح طلبان در خارج کشور میافتم که تا بحثی می شود فوراً از فیلمهای سینمایی و شوهای تلویزیونی ساخته شده در ایران یا از نماز جمعه ها مثال می آورند و همیشه در جواب گفته ام که در ایران کسی اینها را نگاه نمی کند و مردم به قیمت همه خطرات و هزینه های داشتن ماهواره، اگر کسی در 10 کیلومتری خانه شان ماهواره داشته باشد به آنجا میروند تا برنامه تلویزیونی تماشا کنند و اصلاً کاری ندارند که رژیم جمهوری اسلامی چه برنامه های تلویزیونی تولید می کند یا امام جمعه هفته در نماز جمعه در دانشگاه تهران چه می گوید یا اصلا چه برنامه عزاداری تازه ای در تلویزیون پخش می شود. رژیم اسلامی، تلویزیون و رادیو و دانشگاه را به تکیه و مسجد و نمازخانه تبدیل کرده و مردم هم آلترناتیوهای خود را در زیرِ زمین ساخته اند (8) و امروز دیگر از زیرزمین هم بیرون آمده و دختران خیابان انقلاب رأی خود را علنی در خیابانها اعلام می کنند و خارج کشور هنوز در فکر آن است که تلویزیون جمهوری اسلامی چه می گوید. نسل جدید برای آقای مهدی کروبی، آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد هم آرزوی سلامتی دارند اما جنبش مردم از آنها و بقیه اصلاح طلبان سالهاست که عبور کرده و چپی های هوادار اصلاح طلبان در خارج کشور نیز تازه دارند از خواب خرگوشی که به برکت رسانه های ماهواره ای رژیم به آنها تصویر قلابی از ایران داده شده بود، بیدار می شوند (9). پیش خود فکر کنید رژیمی که با ماهواره و اینترنت دشمن است چرا اینهمه تلویزیون ماهواره ای و برنامه های اینترنتی برای خارج تولید می کند!

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

دهم بهمن ماه 1396
January 30, 2018

 

پانویس:

 

1. مهدی کروبی

https://goo.gl/zsij3P

 

2. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

3. مهدی کروبی: نامه سرگشاده کروبی به خامنه‌ای: نظام در سراشیبی قرار گرفته است
http://news.gooya.com/2018/01/post-11580.php

 

4. فرزاد کمانگر

https://goo.gl/MBuLAL

 

5. کمدی مذاکرات در بالا و اینکه دور بعدی خیزش 96 در راه است
http://www.ghandchi.com/1904-comedy-mozaakeraat.htm

 

6. اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm

  

7. اصلاح طلبی اسلامی

https://goo.gl/8zjNSi

 

8. غیر اسلامی کردن یعنی نافرمانی مدنی
http://www.ghandchi.com/370-disobedience.htm
De-Islamization is Civil Disobedience
http://www.ghandchi.com/370-disobedienceEng.htm

 

9. خیزش 96 و چپی های هوادار اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/1882-kheizeshe96-chap.htm
 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH