Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به آقای فرزام کرباسی در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1905-farzam-karbasi.htm

 

us-bill-of-rights

 

ساعتی پیش در وبسایت گویا نیوز مقاله ای را تحت عنوان "آقای سام قندچی، شاهزاده رضا پهلوی نماینده و سخنگو ندارند،" که نوشته آقای فرزام کرباسی خطاب به این قلم بود، مطالعه کردم. مقاله در پاسخ به مطلبی از نگارنده این سطور بود که پنج روز پیش با عنوان "داستان تاکتیک نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی از کجا شروع شد" (2)، منتشر شده بود. بعنوان یک ژورنالیست همیشه از خوانندگانی نظیر آقای فرزام کرباسی سپاسگزارم که مقالات اینجانب را مطالعه و مورد بحث قرار می دهند و با اینکه فرصت گفت و گو با همه خوانندگان خوب خود را ندارم و به رغم آنکه با آقای فرزام کرباسی هیچگونه آشنایی ندارم، اما بعنوان یک ژورنالیست از لطف و توجه ایشان ممنونم. با اینحال شاهزاده رضا پهلوی بعنوان رهبری سیاسی باید در مورد مواضع و عملکردشان پاسخگو باشند و بحث با آقای فرزام کرباسی در این باره مشکل گشا نیست، چون همانطور که می دانیم شاهزاده شخصاً گفته اند و آقای فرزام کرباسی هم در عنوان همین نوشته شان دوباره تصریح کرده اند که "شاهزاده رضا پهلوی نماینده و سخنگو ندارند." شخصاً مدیریت سایت گویا را نیز نمی شناسم و آشنایی ام با آقای ف.م سخن که نام و مقاله شان در نوشتار اینجانب ذکر شده بود، صرفاً از طریق خواندن مقالات ایشان در سایت گویا است وگرنه تماسی با آقای ف.م. سخن هم نداشته و ندارم و دلیل ذکر نام ایشان در مطلب مورد اشاره صرفاً مطالعه مقاله شان در سایت گویا بود. هیچگاه در اینهمه سال سایت گویا مطلبی از این قلم منتشر نکرده گرچه دو سه باری برایشان مقاله فرستاده ام؛ با اینحال از دیدگاه این قلم خبرنامه گویا یکی از بهترین وبسایتهای خبری و تحلیلی ایران است. شخصاٌ نیازی نمی بینم به گفت و گو با آقای فرزام کرباسی ادامه دهم چرا که بحث این قلم بعنوان یک ژورنالیست با شخص شاهزاده رضا پهلوی بعنوان رهبری سیاسی است و خود شاهزاده اگر مایلند می توانند به موضوعاتی که از سوی این قلم طرح شده پاسخ دهند و همانطور که ذکر شد شاهزاده شخصاً گفته اند و آقای فرزام کرباسی هم در عنوان نوشته شان تصریح کرده اند که "شاهزاده رضا پهلوی نماینده و سخنگو ندارند" و اینجا بحث پاسخگویی رهبران سیاسی است که در همه کشورهای دموکراتیک و پیشرفته ژورنالیستهای مستقل بدون رودربایستی، با سیاستمداران روبرو می شوند و مواضع سیاسی آنها را برای رجوع مردم، ثبت می کنند. اینکه متأسفانه به اصطلاح خبرنگارانی در تلویزیونهای فارسی زبان با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو می کنند و پرسشهای اصلی را که همه می دانند غیر از خواجه حافظ شیرازی و او هم اگر در اینترنت بود می دانست، مطرح نمی کنند، دلیل بر نقص ژورنالیسم مستقل در میان ایرانیان حتی در خارج کشور است. چهار روز پیش نیز در مقاله کوتاهی تحت عنوان "درسی از دموکراسی برای خیزش 96، از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا،" اصل بحث این قلم بطور دقیق، کوتاه و شفاف بیان شد و به اصطلاح عامیانه "اصل بحث اینه" و به قول شاهزاده که جمله عامیانه بعدی در گیومه از خود ایشان است ضروری است بگوییم که حرفهای فرعی دوستداران ایشان با بهره گیری از کلام خود ایشان "برای فاطی تنبون نمیشه" و اگر شاهزاده رضا پهلوی مایلند می توانند این مطلب کوتاه و مختصر را که لینک آن در پانویس آمده و خواندن آن وقتی نمی گیرد، مطالعه کرده و روشن پاسخ دهند (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

نهم بهمن ماه 1396
January 29, 2018

 

پانویس:

 

1. فرزام کرباسی: آقای سام قندچی، شاهزاده رضا پهلوی نماینده و سخنگو ندارند
http://news.gooya.com/2018/01/post-11548.php

 

2. داستان تاکتیک نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی از کجا شروع شد
http://www.ghandchi.com/1892-naghshe-dogaanehe-rp.htm

 

3. درسی از دموکراسی برای خیزش 96، از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
http://www.ghandchi.com/1898-amendments.htm

 

 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH