Sam Ghandchiسام قندچي نفت در کوتاه مدت ترقی می کند اما احتمالاً آینده با انرژی خورشیدی است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1889-oil-solar.htm

 

در سه سال گذشته ما شاهد رشد فرکینگ در آمریکا بودیم که بنظر می رسید آمریکا را از نظر تولید انرژی در رقابت مستقیم با عربستان و روسیه قرار دهد. در همین مدت قیمت نفت در بازارهای بین المللی تنزل کرد که باعث شد بسیاری از سرمایه گذاری هایی که در آمریکا روی تکنولوژی های شیل و فرکینگ انجام شده بود، متضرر شوند اما با اینحال تولید کنندگان فرکینگ که روی تولید گاز و نفت از طریق شیل حساب می کردند، دست نکشیدند و برای دورنمای آینده بهای بالای نفت به سرمایه گذاری های خود ادامه دادند و حتی دولت ترامپ نیز در یکسال گذشته مقررات فدرال را برای فرکینگ تسهیل کرد. اما امروز به رغم اینهمه و با اینکه بهای نفت در بازارهای جهانی تا حدی ترقی کرده، فرکینگ در حال عقب نشینی است، دلیل این امر نیز مجموعه عواملی از جمله بازدهی، مسائل زیست محیطی و عوامل متعدد تولیدی، جغرافیایی و حقوقی است که در واقع سرمایه گذاران در این عرصه را به این نتیجه رسانده که آینده موفقی، در پیش نیست و در نتیجه ممکن است بزودی در سکتور اقتصادی انرژی شاهد سقوط آزاد فرکینگ باشیم. چند سال پیش سرمایه گذاری هایی که روی انرژی باد انجام شده بود به همین سرنوشت دچار شد، البته برای انرژی باد به هر حال بخاطر تمیز بودن آن نوع انرژی، اهداف غیراقتصادی هم وجود داشت که کاملاً نابود نشد چرا که تخفیف های مالیاتی برای انرژی های تمیز به بقای آنگونه پروژه ها کمک می کند، در حالیکه در مورد فرکینگ برعکس است و برخی از ایالات آمریکا نظیر ایالت نیویورک بخاطر تأثیرات سوء زیست محیطی سالهاست فرکینگ را ممنوع اعلام کرده اند. در نتیجه روندی که با سقوط فرکینگ و سقوط بهره برداری از انرژی شیل آغاز شده احتمالاً بر اقتصاد برخی ایالات آمریکا نظیر داکوتای جنوبی، اوهایو و تا حدی اوکلاهما تأثیر چشمگیر خواهد گذاشت و این روند می تواند در یکی دو سال آینده ترقی بهای جهانی نفت را به دنبال آورد. اما در دراز مدت انرژی خورشیدی هنوز بیشترین شانس استراتژیک را در افق دارد. دو سال پیش در نوشتاری تحت عنوان "ایران 12 سال هم وقت ندارد" (1) به نظریه ری کرزوایل (2) اشاره شد که رشد انرژی خورشیدی را در رابطه مستقیم با رشد تکنولوژی های مدرن کامپیوتری می بیند و در نتیجه احتمالاً قانون مور (3) می تواند در مورد کارآیی در بهره وری از انرژی خورشیدی، عمل کند، که اگر اینچنین شود تا 10 سال دیگر احتمالاً سهم انرژی خورشیدی از هر شکل دیگر تولید انرژی در جهان، پیشی خواهد گرفت.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

دوم بهمن ماه 1396
January 22, 2018

 

پانویس:

 

1. ایران 12 سال هم وقت ندارد
http://www.ghandchi.com/1162-iran-12-years.htm

 

2. ری کرزوایل

https://goo.gl/NkXAdV

Ray Kurzweil

https://goo.gl/gdT2c5

 

3. قانون مور

Moore's Law


 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH