Sam Ghandchiسام قندچي حضرت آیت الله خامنه ای، دونالد ترامپ در زندانش سهیل عربی ندارد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1888-donald-trump-soheil-arabi.htm

 

حضرت آیت الله خامنه ای،

 

شما خیزش 96 (1) را به کشورهای غربی نسبت داده اید. شما همچنین مرتب از دونالد ترامپ نقد می کنید و دلیلتان اعتراضات مردمی در آمریکا در یکسال گذشته است. آیا از خودتان پرسیده اید که یکسال است در آمریکا مردم تظاهرات می کنند و از دماغ یکنفر خون نیامده در حالیکه در کمتر از یکماهی که از خیزش 96 گذشته است مرتب از زندانهای شما جسد معترضان بازداشتی بیرون می آید. واقعاً آمریکا بیش از هر زمان دیگر در این یکسال اول ترامپ ثابت کرد که دموکراسی است، چون هر روز نه تنها در خیابانها تظاهرات است بلکه مطبوعات هرچه دلشان می خواهد به ترامپ که رییس جمهور مملکت است بدو بیراه می گویند و کسی متعرض به آنها و خانواده شان نمی شود (2). برعکس، واقعاً خیزش 96 لازم نبود که ثابت کند ایران دموکراسی نیست. از رفتار مأموران امنیتی شما با ستار بهشتی (3) تا سهیل عربی (4)، در این سالها باید گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. چرا اصلاً سهیل عربی در زندان است. شما که دوست دارید مرتب از دونالد ترامپ و آمریکا حرف بزنید، در زندانهای آمریکا کسی را بخاطر عقایدش زندان نمی کنند. سهیل عربی هیچ کاری غیر از بیان عقایدش نکرده، فوراً آزادش کنید. اگر در آمریکا می خواستند نظیر رژیم شما عمل کنند باید همه مسلمانان را در این کشور به زندان می انداختند چون پنج بار در روز با نماز خواندن، مسلمانان عقایدی را بیان می کنند که اکثراً در تضاد با قانون اساسی آمریکا است. آری دقیقاً محتوای نماز و کلاً شریعه در اسلام همین است، قدری فکر کنید! حالا ببینید که عقاید سهیل عربی نیز فقط بیان عقایدی است که با عقاید شما فرق دارد وبه این دلیل نه تنها همه این سالها او را به زندان انداخته اید بلکه همسرش خانم نسترن نعیمی و مادر همسرش را عذاب داده اید و دختر خردسالش روژان را از داشتن سایه پدر محروم کرده اید. بله حالا که حضرت آیت الله خامنه ای انقدر دوست دارید حرف آمریکا بزنید و خود را نسبت به آمریکا برتر نشان دهید، بهتر است از آمریکا یاد بگیرید و با کسانیکه با عقاید شما مخالفند انسانی برخورد کنید نه آنکه آنها را به زندان اندازید و شکنجه کنید و به قتل برسانید. اصلاً ترامپ و آمریکا را فراموش کنید، انسانیت را از سهیل عربی یاد بگیرید که با اینهمه شکنجه و فشار بر خود و خانواده اش بازهم انقدر انسانی اعتراض خود را بیان کرده است. به نوار امروز تلفن سهیل عربی از زندان گوش کنید و ببینید او چقدر آدم است و ملاحظه کنید در زندانها و دادگاه های قوه قضاییه شما چه خبر است، بله این است عدالت اسلامی در مورد معترضی که فقط عقایدش را بیان کرده است، به نوار گوش کنید و خود قضاوت کنید (5).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

دوم بهمن ماه 1396
January 22, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

2. در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm 
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm

 

3. ستار بهشتی

https://goo.gl/QFgxoa 
 

4. سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

5. پیام صوتى سهیل عربى زندانى سیاسى از زندان اوین
http://www.radiofarhang.nu/archive/13537.htm 
 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH