Sam Ghandchiسام قندچي درخواست برای قطع فوری حقوق دولتی همه امامان جمعه در همه شهرها و روستاها
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1852-emamjomeh-salaries.htm

 

امروز حتی آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اذعان دارد که "تأمین هزینه‌های کشور مشکل شده است" (1). سالهاست که اصلاح طلبان اسلامی از اصلاحات حرف میزنند و یکی از هزینه هایی که دولت نباید بپردازد، حقوق امامان جمعه است. پیش از انقلاب اصلاً نماز جمعه دولتی در ایران وجود نداشت؛ شیعیان اساساً نمازشان را در خانه می خوانند و ممکن است برخی اوقات به مسجد محل برای نماز جماعت بروند. این بساط نماز جمعه را آیت الله خمینی بعد از انقلاب راه انداخت و دانشگاه تهران را به بزرگترین محل برگزاری نماز جمعه در کشور تبدیل کرد. به یاد دارم در همان روزهای اول انقلاب شیخ صادق خلخالی که بعدها آیت اللهِ اصلاح طلبان شد (2)، به نماز جمعه دانشگاه تهران رفته و مردم را تهییج به حمایت از اعدام سران رژیم سابق می کرد که خود او حکمش را داده و اجرا می کرد و به اینطریق مردم را با تکرار شعار در حمایت از احکام داده شده، در آن جنایات سهیم می کرد و نوعی دادگاه خلقی نظیر کمونیستهای چین بعد از انقلاب 1949، ترتیب می داد که بعداً هم همان جنایات را در کردستان، تکرار کرد. این بساط امامان جمعه از همان روز اول پیروزی انقلاب 57 برای اهداف سیاسی توسط آیت الله خمینی برپا شد و همچنان رژیم جمهوری اسلامی ادامه داده و پرداخت حقوق به آنها هم اکنون یکی از اقلام بزرگ مخارج دولتی است. بیست سال است اصلاح طلبان کمابیش در قدرت بوده اند و تغییری در این خوان یغما نداده اند وقتی امامان جمعه از جیب ملت و با حقوق گرفتن از دولت برای افکار ارتجاعی و بسیاری اوقات برای گرفتن حمایت مردمی برای جنایت علیه مخالفان آنگونه که شیخ صادق خلخالی کرد، تبلیغ می کنند. اگر مسجد محل می خواهد نماز جمعه برگزار کند کسانیکه در آن مسجد برای نماز می روند می توانند پول جمع کنند و خرج امام جمعه مسجد محل را بپردازند که برایشان نماز جمعه برگزار کند. دولت باید از بودجه اش پرداخت حقوق امامان جمعه را فوراً حذف کند بویژه وقتی خود رییس مجلس اذعان دارد که "تأمین هزینه‌های کشور مشکل شده است" (3). در پایان بدنیست یادآوری کنیم که برنامه های رسانه های تلویزیونی خارج کشور بهتر است به اینگونه موضوعات که 38 سال است مردم ایران را به نکبت و فقر کشانده بپردازند بجای تلف کردن بودجه ای که بخاطر کمک به مبارزات مردم ایران در اختیارشان است و بجای هدر دادن وقت بینندگان در ایران با بحثهای قلابی به اصطلاح متخصصین مدعی اپوزیسیون که حتی دست راست و چپشان را از هم تمیز نمی دهند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

پانزدهم دی ماه 1396
January 5, 2018

 

پانویس:

 

1. علی لاریجانی: تأمین هزینه‌های کشور مشکل شده است
http://isdmovement.com/2017/1217/122217/122217-Ali-Larijani-It-is-too-tyough-to-balance-the-budget.htm

 

2. از توجیه جنایات صادق خلخالی تعجب نکنید
http://isdmovement.com/2017/0817/081817/081817-Sam-Ghandchi-No-wonder-they-rationalize-murder.htm
http://www.ghandchi.com/1531-khakhali.htm

 

3. علی لاریجانی: تأمین هزینه‌های کشور مشکل شده است
http://isdmovement.com/2017/1217/122217/122217-Ali-Larijani-It-is-too-tyough-to-balance-the-budget.htm

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH