Sam Ghandchiسام قندچي شباهت سلطنت طلبان و مجاهدین در پرونده سازی برای مخالفان سیاسی
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1831-saltanat-talabaan.htm

 

هنوز دو روز از نقد برخی شعارهای ارتجاعی در تظاهرات مشهد (1) و کمتر از چند ساعت از مخالفت اینجانب با ایجاد مهستان مشترک با سلطنت طلبان نگذشته (2)، که تبلیغات پادشاهی خواهان ایران علیه این قلم در اینترنت شروع شده و جالب است که درست نوشتاری را از اینجانب که 10ماه پیش در خود سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران در پاسخ به تبلیغات سازمان مجاهدین درباره سه سفر خود به ایران در 38 سال گذشته نوشته بودم، برای پرونده سازی پخش می کنند (3). شب گذشته نیز ایمیلهای لیست ایرانسکوپ را اسپم گزارش می کردند تا پخش مقالات این قلم را مختل کنند بجای آنکه متمدنانه از لیست ایمیلی بیرون بروند. جالب است چطور 10 ماه است همین نوشته این قلم درباره سفرهایم در همین سایت جنبش سکولار دموکراسی بوده و پیش از آنهم سالهاست در سایت شخصی ام هربار بعد از هر سفر به ایران، خودم در اینترنت نوشته ام نه آنکه کسی مچ من را گرفته باشد، اما ناگهان چون با ایجاد مهستان مشترک با سلطنت طلبان مخالفت کرده ام، با پخش همین نوشتار خودم، برایم پرونده سازی می کنند. این دقیقاً شباهت سلطنت طلبان و سازمان مجاهدین خلق است که وقتی با آنها مخالف باشید برایتان پرونده سازی می کنند و شما را نابود می کنند. این دقیقاً آن چیزی است که دلیل مبارزه این قلم در نیم قرن گذشته با دو رژیم سلطنتی و اسلامی بوده است که وقتی بخواهید با آنها مخالفت سیاسی کنید، باید آماده باشید که اگر شغلی در دانشگاه دارید یا ژورنالیستی هستید که در روزنامه ای کار می کنید، برایتان پرونده سازی اطلاعاتی شود، از کار اخراج شوید، به زندان بیافتید، و اعدام شوید. سلطنت طلبان در همه 38 سالی که در خارج از کشور در اپوزیسیون بوده اند، همچنان در همین خارج کشور هم به همین شکل از جمله با این قلم در صدای آمریکا (4)، گروه های حقوق بشری و سایتهای اینترنتی، عمل کرده اند. آنچه را از شاهزاده رضا پهلوی و هوادارانشان در خارج همه این سالها دیده ایم، نیازی به تکرار ندارد (5). در پایان باید اشاره کنم که در انقلاب 57 برخی دوستان سکولار دموکرات از حامیان آیت الله خمینی بودند و در این 38 سال خواسته اند به درستی این اشتباه خود را جبران کنند و البته به اشتباه همچنین فکر می کنند جبران کردن یعنی اغماض درباره بازماندگان ساواک در خارج و حمایت از رژیم پهلوی که در ساقط کردنش شرکت داشته اند، اما در همان سال 1357 کسانی نظیر خود این قلم هم بودند که با آیت الله خمینی در همان زمان هم مخالفت می کردم و قبل از پیروزی انقلاب 1357، هواداران آیت الله خمینی دماغ مرا شکستند همان زمانی که اسلامگرایان در اپوزیسیون بودند و این قلم همان زمان هم با نیروهای ارتجاعی در اپوزیسیون مبارزه می کردم و اتفاقاً بسیاری از سکولار دموکراتها مرا در آنزمان سرزنش می کردند که چرا با نیروهای انقلابی آنزمان یعنی هواداران آیت الله خمینی در میافتم بجای آنکه شکستن دماغ من توسط آنها را محکوم کنند که دعوای شخصی نبود بلکه به دلیل مخالفت سیاسی ام انقلابیون هوادار خمینی به من حمله ور شده بودند، چون همانزمان هم معتقد نبودم که یک نیروی ارتجاعی را باید به جای نیروی ارتجاعی دیگری به قدرت رساند و 38 سال زجر و بدبختی مردم ایران اثبات موضع درست اینجانب در پیش از انقلاب 1357 است. اینجا نیز هدفم توهین به کسانی نیست که در آن زمان اشتباه کردند یا امروز اشتباه می کنند، ما همه در زندگی سیاسی خود اشتباه کرده ایم، سیاست همینگونه است کسی پیغمبر نیست، غرض از اشاره به این تجربیات این است که بدانیم وقتی در جایی نظیر سوریه کسی هنگام انقلاب می گفت باید همزمان با داعش هم مبارزه کرد، درست می گفت و بعد معلوم شد که نتیجه همراهی با نیرویی ارتجاعی برای برانداختن رژیمی ارتجاعی این شد که هم آن نیروی ارتجاعی یعنی داعش مردم را نابود کرد و هم آن رژیم ارتجاعی یعنی رژیم بشار اسد پابرجا ماند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
نهم دی ماه 1396
December 30, 2017

 

پانویس:

 

1. کی گفته ایران شاه نداره، متأسفانه ایران در 38 سال گذشته شاه داشته و داره
http://www.ghandchi.com/1829-iran-shah-daareh.htm
 

2. چرا با بيانيهء جنبش سکولار دموکراسی ايران در مورد خیزش هفتم دی ماه که دو روز پیش در مشهد آغاز شد مخالفم
http://www.ghandchi.com/1830-jonbeshe-secular-democracy.htm

 

3. دربارهء سه سفر به ایران
http://isdmovement.com/2017/0617/060217/060217.Sam-Ghandchi-My-three-trips-to-Iran.htm
http://www.ghandchi.com/1447-mamoor-yaa-naadaan.htm

 

4. هشت سال کار در صدای آمريکا+

http://www.newsecularism.com/2012/12/17.Monday/121712.Sam-Ghandchi-EIGHT-YEARS-OF-WORKINGAT-%20VOA.htm

http://www.ghandchi.com/734-voa.htm
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm

 

5. رضا پهلوی

https://goo.gl/pkaYpm

Reza Pahlavi

https://goo.gl/k95GUD

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH